Ljudske Mogućnosti I Ograničenja

53 Questions | Total Attempts: 103

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ljudske Mogunosti I Ogranienja

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sastav atmosfere  je sledeći:
  • A. 

   Kiseonik 21%, azot 78%, ostali gasovi 1%

  • B. 

   Kiseonik 21%, Azot 78%, ugljen monoskid 1%.

  • C. 

   Azot 78%, Ugljen dioksid 21%, ostali gasovi 1%

  • D. 

   Kiseonik 78%, Azot 21%, ostali gasovi 1%

 • 2. 
  Kako nazivamo promene nastale nedostatkom kiseonika u ćelijama organizma?
  • A. 

   Vazdušna bolest

  • B. 

   Barotrauma

  • C. 

   Visinska bolest

  • D. 

   Dizbarizam

 • 3. 
  Drugi naziv za visinsku bolest je hipoksija
  • A. 

   Zavisi od pritiska

  • B. 

   Tačno

  • C. 

   Zavisi od visine

  • D. 

   Netacno

 • 4. 
  Koji je procenat  kiseonika u atmosferi na visini  od 10.000 metara?
  • A. 

   Kao na nivou mora

  • B. 

   Četiri puta manji nego na nivou mora

  • C. 

   Zavisi od temperature

  • D. 

   Dva puta manji nego na nivou mora

 • 5. 
  Na koju belančevinu krvi se vezuje kiseonik u plućima
  • A. 

   Globulin

  • B. 

   Hemoglobin

  • C. 

   Albumin

  • D. 

   Vitamin A

 • 6. 
  Na kojoj najmanjoj visini  počinju da se javljaju  simptomi hipoksije kod zdravih osoba posle dužeg leta?
  • A. 

   10.000 metara

  • B. 

   1.000 metara

  • C. 

   3.000 metara

  • D. 

   5.000 metara

 • 7. 
  Šta od navedenog  ne izaziva simptome hipoksije?
  • A. 

   Strah

  • B. 

   Anemija

  • C. 

   Srčano oboljenje

  • D. 

   Pijenje alkohola

 • 8. 
  Pojavu hipoksije sa penjanjem  na visinu  podelili smo u nekoliko faza. Šta od navedenog nije tačan odgovor?
  • A. 

   Dekompresivna faza

  • B. 

   Kompenzatorna faza

  • C. 

   Kritična faza

  • D. 

   Indiferentna faza

 • 9. 
  Na kojoj visinu  su rezerve organizma  minimalne i ubrzo dolazi do gubitka  svesti?
  • A. 

   3.000 metara

  • B. 

   5.000 metara

  • C. 

   7.000 metara

  • D. 

   1.000 metara

 • 10. 
  Koja je osnovna  karakteristika početnih simptoma hipoksije?
  • A. 

   Bolovi u stomaku i muka

  • B. 

   Grčevi u mišićima ruku i nogu

  • C. 

   Nemogućnost da se hipoksija prepozna i osećanje dobrog raspoloženja

  • D. 

   Nagao početak sa gubitkom svesti

 • 11. 
  Kako se leči hipoksija?
  • A. 

   Udisanjem kiseonika iz kiseoničke boce

  • B. 

   Prestankom disanja u toku 20 sekundi

  • C. 

   Brzim i dubokim disanjem

  • D. 

   Strogim mirovanjem

 • 12. 
  Zbog čega nastaje barotrauma?
  • A. 

   Zbog povećane koncentracije ozona na većim visinama

  • B. 

   Zbog promene sastava atmosfere na visini

  • C. 

   Zbog širenja gasova prilikom penjanja na visinu

  • D. 

   Zbog nedostatka kiseonika

 • 13. 
  Na kome organu tela se najčešće javljaju  simptomi izazvani barotraumom:
  • A. 

   Pluća

  • B. 

   Srednje uho

  • C. 

   Želudac i creva

  • D. 

   Oči

 • 14. 
  Koji su simptomi dizbarizma?
  • A. 

   Bolovi u velikim zglobovima i grudnom košu

  • B. 

   Bolovi u kostima

  • C. 

   Bolovi u stomaku

  • D. 

   Bolovi u očima i glavi

 • 15. 
  Dehidratacija nastaje zbog:
  • A. 

   Unošenja dovoljnih količina tečnosti

  • B. 

   Boravka na visinama do 3.000 metara

  • C. 

   Dužeg boravka na visini

  • D. 

   Gubitka telesne tečnosti

 • 16. 
  Radi nadoknade  tečnosti u organizmu nije dobro unositi:
  • A. 

   Običnu vodu

  • B. 

   Guste sokove

  • C. 

   Kafu i čaj

  • D. 

   Mineralnu vodu

 • 17. 
  Ubrzanje ne nastaje prilikom:
  • A. 

   Kočenja

  • B. 

   Skretanja

  • C. 

   Povecanja brzine

  • D. 

   Ravnomernog propadanja

 • 18. 
  Ubrzanje se naziva pozitivno ako sila ubrzanja deluje u pravcu
  • A. 

   Kroz telo unazad

  • B. 

   Nogu

  • C. 

   Kroz telo bočno

  • D. 

   Glave

 • 19. 
  Pozitivno ubrzanje se javlja prilikom:
  • A. 

   Poletanja

  • B. 

   Kočenja

  • C. 

   Oštrog zaokreta

  • D. 

   Pravolinijskog leta

 • 20. 
  Na koje organe tela ubrzanje najviše direktno utiče?
  • A. 

   Krvotok

  • B. 

   Srce

  • C. 

   Oči

  • D. 

   Mozak

 • 21. 
  Gubitak svesti se javlja kada ubrzanje traje neko vreme i veće je od
  • A. 

   2 G

  • B. 

   3 G

  • C. 

   4 G

  • D. 

   1 G

 • 22. 
  Zbog čega se prilikom ubrzanja javlja gubitak  svesti?
  • A. 

   Zbog zamračenja vida.

  • B. 

   Zbog poremećaja rada srca kod ubrzanja

  • C. 

   Zbog delovanja ubrzanja na mozak

  • D. 

   Zbog nedovoljnog priticanja krvi u mozak

 • 23. 
  Kod koje evolucije se javlja negativno ubrzanje?
  • A. 

   Kovit

  • B. 

   Luping

  • C. 

   Prednji luping

  • D. 

   Oštar zaokret

 • 24. 
  Vazdušna bolest se ubraja u kinetoze (bolesti  kretanja)
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Zavisi od visine

  • C. 

   Zavisi od stanja organizma

  • D. 

   Netačno

 • 25. 
  Zbog mogućih sporednih efekata, piloti  nikada ne treba da koriste  lekove protiv  vazdušne bolesti.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Zavisi od vrste leka

  • C. 

   Zavisi od uzete količine

  • D. 

   Tačno

Back to Top Back to top