Liturgiczny

20 Questions | Total Attempts: 166

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Liturgiczny

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jaką postawę przyjmuje się w czasie Sekwencji?
  • A. 

   Stojącą

  • B. 

   Klęczącą

  • C. 

   Prostrację

  • D. 

   Siedzącą

 • 2. 
  Co powinno się znajdować w każdym ołtarzu?
  • A. 

   Zdjęcie proboszcza

  • B. 

   Czekolada

  • C. 

   Zdjęcie relikwii

  • D. 

   Relikwia pierwszego stopnia

  • E. 

   Relikwia drugiego stopnia

  • F. 

   Relikwia trzeciego stopnia

  • G. 

   Bielizna świętej dziewicy, najlepiej jeśli jest w dodatku męczennicą

 • 3. 
  Wzmianka o ceremoniarzu występuje w OWMR.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 4. 
  Kto podaje patenę z hostią celebransowi podczas Eucharystii ?
  • A. 

   Diakon

  • B. 

   Lektor

  • C. 

   Ministrant

  • D. 

   Ceroferariusz

  • E. 

   Ustanowiony akolita

 • 5. 
  Głównym liturgistą parafii jest... ?
 • 6. 
  Kiedy arcybiskup może nosić paliusz ?
  • A. 

   Zawsze

  • B. 

   Jeśli jest metropolitą

  • C. 

   W obecności papieża

  • D. 

   Kiedy jest czysty i wyprasowany

 • 7. 
  Jak się nazywa papieski "pastorał" ?
  • A. 

   Piuska

  • B. 

   Falda

  • C. 

   Pektorał

  • D. 

   Ferula

  • E. 

   Kustodia

  • F. 

   Fanon

  • G. 

   Fascia

 • 8. 
  Zakrzywiona część pastorału to ?
 • 9. 
  Iloma rzutami okadza się Święte Postacie w czasie podniesienia ?
  • A. 

   Cztery razy po dwa razy

  • B. 

   Osiem razy raz po raz

  • C. 

   O północy ze dwa razy

  • D. 

   Nad ranem raz

  • E. 

   Trzy razy po trzy razy

  • F. 

   Trzy razy po raz

  • G. 

   Dwa razy po raz

 • 10. 
  Pierwszeństwo w śpiewie podczas liturgii mają:
  • A. 

   Piosenki oazowe

  • B. 

   Pieśni na cześć Maryi Panny

  • C. 

   Pieśni Eucharystyczne

  • D. 

   Chorały Gregoriańskie

  • E. 

   Pieśni Pasyjne

  • F. 

   Ulubione piosenki proboszcza miejsca

 • 11. 
  Główny celebrans nie powinien opuszczać prezbiterium.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 12. 
  Kiedy ksiądz może złamać tajemnicę spowiedzi (zdradzić ją komuś lub wykorzystać w jakiś sposób)?
  • A. 

   Dla ratowania życia (np. ktoś na spowiedzi powiedział mu, że za 5 minut w kościele wybuchnie bomba)

  • B. 

   Gdy otrzyma na to zezwolenie od swoich przełożonych

  • C. 

   Nigdy

  • D. 

   W dni parzyste trzeciego tygodnia miesiąca w roku przestępnym

 • 13. 
  Diakon jest Szafarzem Zwyczajnym Komunii Świętej.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 14. 
  Eucharystii w Wielki Piątek powinien przewodniczyć...
  • A. 

   Proboszcz

  • B. 

   Proboszcz lub kapłan przez niego wyznaczony

  • C. 

   Proboszcz lub kapłan przez niego wyznaczony w asyście diakona

  • D. 

   Żaden z wyżej wymienionych

 • 15. 
  Krzyż niesie się:
  • A. 

   Zawsze tyłem do siebie

  • B. 

   Zwykle tyłem do siebie

  • C. 

   Zawsze przodem do siebie

  • D. 

   Zwykle przodem do siebie

 • 16. 
  W które Niedziele roku liturgicznego różowy może być użyty jako kolor szat liturgicznych?
  • A. 

   Laetare

  • B. 

   Trzecia Niedziela Adwentu

  • C. 

   Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

  • D. 

   Gaudete

 • 17. 
  Który papież zapoczątkował sobór watykański II ?
 • 18. 
  Od Sobory watykańskiego II, czyli od roku 1964 Kościół nie obchodzi tzw. Suchych Dni i został zniesiony okres tzw. Przedpościa.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz