Lesson 2: Elemento Ng Pabula: Tauhan

5 | Total Attempts: 55

Settings
Please wait...
Lesson 2: Elemento Ng Pabula: Tauhan

Basahing mabuti ang mga tanong. I-click ang titik ng wastong sagot.


Questions and Answers
 • 1. 
  Anong uri ng pagpapakilala o paglalarawan ng tauhan kung saan ang mismong may-akda ang naglalahad ng mga katangian, kilos at galaw, nadarama at naiisip ng mga tauhan?                              
  • A. 

   payak o hayagan

  • B. 

   Bilog

  • C. 

   Masining o makulay

  • D. 

   Lapad

 • 2. 
  Ang tauhan ay ________ kung ito ay di kakikitaan ng pagbabago mula sa simula hanggang sa wakas ng pabula.            
  • A. 

   Lapad

  • B. 

   Bilog

  • C. 

   Payak

  • D. 

   Masining

 • 3. 
  Ito ang uri ng tauhang kumikilos ng buhay na buhay at kakikitaan ng pagbabago o transpormasyon sa pagwawakas ng pabula.tauhan kung saan.                                                            
  • A. 

   Lapad

  • B. 

   Bilog

  • C. 

   Payak

  • D. 

   Masining

 • 4. 
  Ano ang dapat na isaalang-alang sa pagsusulat ng pabula bukod pa sa mga  tauhan?                                                                                                                              
  • A. 

   Kasukdulan

  • B. 

   Kapani-paniwala

  • C. 

   Kagimbal gimabal

  • D. 

   Kalungkutan

 • 5. 
  Ano ang karaniwang ginagawang paglalarawan ng tauhan sa isang pabula?                                                                                                                                       Key Learning Points: Mga Elemento ng Pabula – Tauhan, Paglinang, OHSP  
  • A. 

   Lapad

  • B. 

   Payak

  • C. 

   Bilog

  • D. 

   Masining