LegislaŢie Şi Deontologie VeterinarĂ

40 Questions | Total Attempts: 12

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 Legislaie i Deontologie Veterinar

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Recunoaşterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atestă calitatea de medic veterinar, se realizează de către:
  • A. 

   A. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

  • B. 

   B. Ministerul Educatiei Nationale;

  • C. 

   C. Colegiul Medicilor Veterinari;

  • D. 

   D. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

 • 2. 
  2. Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar de liberă practică, în exercitarea
  • A. 

   A. nu este funcţionar public;

  • B. 

   B. poate fi în același timp și funcționar public;

  • C. 

   C. este obligatoriu funcționar public.

 • 3. 
  3. Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competenţă:
  • A. 

   A. sănătatea animalelor;

  • B. 

   B. apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorului;

  • C. 

   C. consultanţă şi audit veterinar;

  • D. 

   D. protecţia animalelor domestice şi a celor sălbatice.

 • 4. 
  4. Medicul veterinar îşi exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în următoarele domenii:
  • A. 

   A. sănătatea animalelor;

  • B. 

   B. apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorului;

  • C. 

   C. consultanţă şi audit veterinar;

  • D. 

   D. protecţia animalelor domestice şi a celor sălbatice.

 • 5. 
  5. Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:
  • A. 

   A. reţeaua veterinară de stat;

  • B. 

   B. serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;

  • C. 

   C. instituţiile de învăţământ veterinar autorizate şi acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;

  • D. 

   D. alte instituţii publice şi private.

 • 6. 
  6. Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar?
  • A. 

   A. NU;

  • B. 

   B. DA.

  • C. 

   C. Facultativă

 • 7. 
  7. Activităţile efectuate prin liberă practică medical-veterinară sunt:
  • A. 

   A. asistenţă medicală veterinară;

  • B. 

   B. însămânţări artificiale;

  • C. 

   C. diferite servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitar-veterinară;

  • D. 

   D. producere şi comercializare de medicamente antiparazitare şi de uz veterinar şi de aparatură şi instrumentar de uz veterinar.

 • 8. 
  8. Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se ţine de către:
  • A. 

   A. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

  • B. 

   B. Ministerul Educației Naționale;

  • C. 

   C. Colegiul Medicilor Veterinari;

  • D. 

   D. DSVSA județene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 • 9. 
  9. Tarifele şi onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către:
  • A. 

   A. Colegiul Medicilor Veterinari;

  • B. 

   B. DSVSA județene, respectiv a municipiului Bucureşti;

  • C. 

   C. fiecare medic veterinar;

  • D. 

   D. ANSVSA.

 • 10. 
  10. Radierea din evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari a membrilor care încalcă legile şi regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar şi nu respectă Codul de deontologie medical veterinară, ceea ce determină interzicerea definitivă de a exercita medicina veterinară pe teritoriul României, se poate poate face numai de către:
  • A. 

   A. Comisia Superioară de Deontologie şi Litigii la propunerea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

  • B. 

   B. Comisia judeţeană de Deontologie şi Litigii, respectiv a municipiului Bucureşti;

  • C. 

   C. A.N.S.V.S.A.

 • 11. 
  11. Codul de deontologie medicală veterinară este elaborat în temeiul Legii nr. [Blank] pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.
 • 12. 
  12. Medicul veterinar de liberă practică are dreptul să angajeze:
  • A. 

   A. numai medici veterinari;

  • B. 

   B. alţi medici veterinari şi personal auxiliar;

  • C. 

   C. numai medici veterinari si tehnicieni veterinari.

 • 13. 
  13. Acordarea asistenţei medicale trebuie refuzată:
  • A. 

   A. dacă aceasta contravine legii;

  • B. 

   B. în cazurile de vânzare-cumpărare pentru ascunderea anumitor vicii ale animalului

  • C. 

   C. dacă medicul veterinar se află în incapacitatea obiectivă de a putea interveni;

  • D. 

   D. în cazul neachitării taxelor aferente de către solicitant.

 • 14. 
  14. Acordarea asistenţei medicale poate fi refuzată:
  • A. 

   A. dacă aceasta contravine legii;

  • B. 

   B. în cazurile de vânzare-cumpărare pentru ascunderea anumitor vicii ale animalului;

  • C. 

   C. dacă medicul veterinar se află în incapacitatea obiectivă de a putea interveni;

  • D. 

   D. în cazul neachitării taxelor aferente de către solicitant.

 • 15. 
  15. Dacă medicul veterinar, după părerea sa, se simte lezat în demnitatea sa profesională sau umană de superiorii săi ori de alte autorităţi, legat de activitatea sa cu atribuţii oficiale sau de alte activităţi în domeniul medical veterinar, trebuie să se adreseze:
  • A. 

   A. ANSVSA;

  • B. 

   B. Ministerului Educației Nationale;

  • C. 

   C. Colegiului Medicilor Veterinari;

  • D. 

   D. DSVSA județene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 • 16. 
  16. În cazul încetării temporare sau definitive a exercitării profesiei, medicul veterinar de liberă practică va informa în scris:
  • A. 

   A. Consiliul judeţean, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari;

  • B. 

   B. Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari;

  • C. 

   C. Comisia Superioară de Deontologie şi Litigii a Colegiului Medicilor Veterinari.

 • 17. 
  17. Medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari pot desfăşura activităţi sanitar-veterinare de liberă practică numai dacă deţin [Blank]
 • 18. 
  18. Atestatul de liberă practică medicală veterinară se eliberează de către:
  • A. 

   A. cabinetul presedintelui ANSVSA sau directorul DSVSAJ;

  • B. 

   B. biroul executiv al Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari;

  • C. 

   C. compartimentul juridic și resurse umane al DSVSAJ;

  • D. 

   D. presedintele filialei județene a AGMVR.

 • 19. 
  19. Activitatea medicilor veterinari de liberă practică este aprobată:
  • A. 

   A. de Colegiul Medicilor Veterinari, prin acordarea atestatului de liberă practică;

  • B. 

   B. de ANSVSA, prin ordin al presedintelui.

  • C. 

   C. AGMVR

 • 20. 
  20. Suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinară, pentru membrii Colegiului Medicilor Veterinari care încalcă legile şi regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar şi nu respectă Codul de deontologie medical veterinară, se face pentru o perioadă:
  • A. 

   A. care nu poate depăși 6 luni de la data emiterii hotărârii comisiei de Deontologie şi Litigii a Colegiului Medicilor Veterinari; 

  • B. 

   B. care nu poate depăşi un an de la data emiterii hotărârii comisiei de Deontologie şi Litigii a Colegiului Medicilor Veterinari;

  • C. 

   C. care nu poate depăși 9 luni de la data emiterii hotărârii comisiei de Deontologie şi Litigii a Colegiului Medicilor Veterinari.

 • 21. 
  21. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este autoritate veterinară:
  • A. 

   A. locală;

  • B. 

   B. județeană;

  • C. 

   C. regională;

  • D. 

   D. centrală;

  • E. 

   E. europeană.

 • 22. 
  22. Pentru exercitarea profesiei de medic veterinar calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este:
  • A. 

   A. Facultativă;

  • B. 

   B. Obligatorie.

  • C. 

   C. Nu este necesară

 • 23. 
  23. Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este atestată prin [Blank] document eliberat la înscriere
 • 24. 
  24. Medicii veterinari pensionari pot solicita înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari?
  • A. 

   A. DA;

  • B. 

   B. NU.

  • C. 

   C. Nu există prevederi în acest sens.

 • 25. 
  25. Activitatea medicilor veterinari de liberă practică este aprobată de [Blank] prin acordarea atestatului de liberă practică.
Back to Top Back to top