Learner License Test

10 Questions | Total Attempts: 385

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Learner License Test

RTO Baramati Learners License Test


Questions and Answers
 • 1. 
                 हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   पुढे जा.

  • B. 

   थांबा.

  • C. 

   वेगमर्यादा समाप्त

 • 2. 
               हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   ओव्हरटेक करण्यास परवानगी

  • B. 

   थांबा

  • C. 

   मार्ग दया.

 • 3. 
             हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   प्रवेश बंद

  • B. 

   थांबा

  • C. 

   एकमार्गी वाहतूक

 • 4. 
              हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   प्रवेश बंद

  • B. 

   जाणा-या व येणा-या सर्व वाहनांना बंदी

  • C. 

   पुढे धोका आहे.

 • 5. 
             हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   सर्व वाहनांना मनाई

  • B. 

   येणा-या वाहनांना बंदी

  • C. 

   जाणा-या वाहनांना बंदी

 • 6. 
             हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   दुमार्गी वाहतुकीस मनाई

  • B. 

   येणा-या वाहनांना बंदी

  • C. 

   जाणा-या वाहनांना बंदी

 • 7. 
         हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   एक मार्गी वाहतूक

  • B. 

   सर्व वाहनांना मनाई

  • C. 

   कार,मोटारसायकल मनाई

 • 8. 
              हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   सर्व वाहनांना प्रवेश बंद

  • B. 

   ट्रक पार्किंगला मनाई

  • C. 

   ट्रकला मनाई

 • 9. 
               हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   बैलगाडी, हातगाडी यांना मनाई

  • B. 

   पादचारी सडकपार मनाई

  • C. 

   प्रवेश बंद

 • 10. 
             हे चिन्ह असे दर्शविते
  • A. 

   यू - वळण घेण्यास मनाई

  • B. 

   डावीकडे वळण्यास मनाई

  • C. 

   उजवीकडे वळण्यास मनाई