Latihan Week 18 Degree - Radians Sed 1a

5 Questions | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Week 18 Degree - Radians Sed 1a

Aplikasi ini mengandungi 5 soalan. Sila jawab semua soalan


Questions and Answers
 • 1. 
  Berikan jawapan anda kepada 3 titik perpuluhan
  • A. 

   A. 1.701

  • B. 

   B. 2.008

  • C. 

   C. 5.203

  • D. 

   D. 134.416

 • 2. 
  Manakah jawapan yang betul?
  • A. 

   A. 3600

  • B. 

   B. 1800

  • C. 

   C. 900

  • D. 

   D. 450

 • 3. 
  What is the unit for angle,θ to find the arc length?[ Apakah unit bagi sudut, θ untuk mencari panjang lengkok? ]
  • A. 

   A. Fahrenheit

  • B. 

   B. Celcius

  • C. 

   C. Radian

  • D. 

   D. Degree

 • 4. 
  Berikan jawapan anda dalam 2 titik perpuluhan
  • A. 

   A. 0.96

  • B. 

   B. 1.22

  • C. 

   C. 5.06

  • D. 

   D. 6.01

 • 5. 
  Sila jawab
  • A. 

   A. 180

  • B. 

   B. 270

  • C. 

   C. 300

  • D. 

   D. 360

Back to Top Back to top