Latihan Uji Kompetensi Kimia Kelas X

5 Pertanyaan | Total Attempts: 251

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kimia Quizzes & Trivia

PILIH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR !


Questions and Answers
 • 1. 
  Garam dapur dalam keadaan padat tidak menghantar listrik, namun dalam leburan atau larutannya dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan ...
  • A. 

   Garam dapur mempunyai rumus molekul NaCl, yang termasuk senyawa ion

  • B. 

   Garam dapur padat tidak mengandung air, sedangkan dalam leburan/larutan mengandung air

  • C. 

   Garam dapur padat berupa kristal, sedangkan dalam leburan/larutan berupa zat cair, dan tersusun oleh ion Na+ dan ion Cl –

  • D. 

   Garam dapur tersusun oleh ion Na+ dan ion Cl – yang tersusun rapat dalam zat padatnya, dan bergerak bebas dalam leburan/larutannya

  • E. 

   Garam dapur padat termasuk non elektrolit, sedangkan dalam leburan/larutannya termasuk elektrolit

 • 2. 
  Kelompok senyawa berikut ini yang dalam larutannya menghantarkan listrik adalah ...
  • A. 

   Urea, gula, garam dapur

  • B. 

   Asam sulfat, alkohol, glukosa

  • C. 

   Natrium hidroksida, cuka, air kapur

  • D. 

   Cuka, garam dapur, alkohol

  • E. 

   Amonia, glukosa, urea

 • 3. 
  Senyawa kovalen yang larut dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan karena dalam larutan tersebut mengandung ...
  • A. 

   Elektron yang bergerak bebas

  • B. 

   Atom-atom logam yang bersifat konduktor

  • C. 

   Kation dan anion yang bergerak bebas

  • D. 

   Molekul-molekul kovalen yang bereaksi dengan air

  • E. 

   Molekul-molekul kovalen yang bergerak bebas di dalam air

 • 4. 
  Oksidasi merupakan peristiwa di mana terjadi ...
  • A. 

   Pengikatan oksigen

  • B. 

   Pelepasan oksigen

  • C. 

   Pelepasan dan pengikatan oksigen

  • D. 

   Pengikatan elektron

  • E. 

   Pelepasan dan pengikatan elektron

 • 5. 
  Senyawa ion dan senyawa kovalen berikut dalam air  termasuk  elektrolit  kuat,  berturut-turut  adalah …
  • A. 

   HCl dan KCl

  • B. 

   CaCl2 dan HNO3

  • C. 

   NaCl dan NH4OH

  • D. 

   CH3COOH dan KCl

  • E. 

   KCl dan NaCl

Back to Top Back to top