Latihan Soal Bab. Iman Kepada Rasul

5 Soalan
Latihan Soal Bab. Iman Kepada Rasul

Isilah soal-soal berikut ini dengan baik dan benar. Setiap soal bernilai 20.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang ke berapa?
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Kedua

  • C. 

   Ketiga

  • D. 

   Keempat

 • 2. 
  2. Yang tidak termasuk sifat yang mustahil bagi Rasul adalah :
  • A. 

   Baladah

  • B. 

   Fathonah

  • C. 

   Kitman

  • D. 

   Kizib

 • 3. 
  3. Kata rasul menurut bahasa mempunyai arti ....
  • A. 

   Orang suci

  • B. 

   Utusan

  • C. 

   Wakil Alloh

  • D. 

   Risalah

 • 4. 
  4. Di bawah yang tidak termasuk rasul Ulul Azmi adalah Nabi ….
  • A. 

   Ibrahim

  • B. 

   Ismail

  • C. 

   Isa

  • D. 

   Nuh

 • 5. 
  5. Nabi Muhammad saw. Sebagai uswatun hasanah artinya menjadi ….
  • A. 

   Pembawa kebenaran

  • B. 

   Penyampai wahyu

  • C. 

   Suri tauladan yang baik

  • D. 

   Pemberi peringatan