Latihan Pps Intensif Stan 8

30 Questions | Total Attempts: 168

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Pps Intensif Stan 8

Kerjakan dengan jujur dan jadikan latihan ini tolak ukur kemampuan kamu. Kritik dan saran pc admin Intensif STAN


Questions and Answers
 • 1. 
  BAKA
  • A. 

   Sebentar

  • B. 

   Selamanya

  • C. 

   Abadi

  • D. 

   Elabolasi

  • E. 

   Bertahan lama

 • 2. 
  EKTRAVAGANSI
  • A. 

   Obat

  • B. 

   Keborosan

  • C. 

   Kemajuan

  • D. 

   Keindahan

  • E. 

   Absah

 • 3. 
  EKSAMINATOR
  • A. 

   Pelatih

  • B. 

   Pengampu

  • C. 

   Pejabat

  • D. 

   Polisi

  • E. 

   Penguji

 • 4. 
  KRIPTO
  • A. 

   Kuatir

  • B. 

   Pintar sekali

  • C. 

   Rahasia

  • D. 

   Hebat

  • E. 

   Profesionalis

 • 5. 
  PLURAL><
  • A. 

   Berbeda

  • B. 

   Beragam

  • C. 

   Tunggal

  • D. 

   Jamak

  • E. 

   Sejiwa

 • 6. 
  STAGNAN ><
  • A. 

   Berganti

  • B. 

   Tetap

  • C. 

   Bertahan

  • D. 

   Berubah

  • E. 

   Elastis

 • 7. 
  MAKAR ><
  • A. 

   Jujur

  • B. 

   Adil

  • C. 

   Makmur

  • D. 

   Aman

  • E. 

   Sentosa

 • 8. 
  PRODUSEN ><
  • A. 

   Pengguna

  • B. 

   Pembuat

  • C. 

   Pemakai

  • D. 

   Konsumen

  • E. 

   Penjaja

 • 9. 
  TINGGI : DALAM = AWAN : …
  • A. 

   Matahari

  • B. 

   Minyak tanah

  • C. 

   Batu-batuan

  • D. 

   Pohon

  • E. 

   Tiang listrik

 • 10. 
  KANCING : BAJU =
  • A. 

   Buku : ilmu

  • B. 

   Film : skenario

  • C. 

   Ikan : sungai

  • D. 

   Hidung : wajah

  • E. 

   Mendung: hujan

 • 11. 
  HOMONIM : SOUND = … : …
  • A. 

   Sinonim : sama

  • B. 

   Akronim : idea

  • C. 

   Antonim : arti

  • D. 

   Pseudonim : arti

  • E. 

   Sinopsis : ihtisar

 • 12. 
  SEGITIGA : LIMAS = … : …
  • A. 

   Kerucut : lingkaran

  • B. 

   Berlian : kekayaan

  • C. 

   Palsu : murah

  • D. 

   Mahal : diskon

  • E. 

   Murah : stabil

 • 13. 
  Pilihlah satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya!
  • A. 

   Mental

  • B. 

   Pikiran

  • C. 

   Kejiwaan

  • D. 

   Batin

  • E. 

   Rohani

 • 14. 
  Pilihlah satu kata berikut yang tidak sesuai dengan kelompoknya!
  • A. 

   Keriting

  • B. 

   Lurus

  • C. 

   Berombak

  • D. 

   Kribo

  • E. 

   Pirang

 • 15. 
  Kata manakah yang berbeda?
  • A. 

   Lucu

  • B. 

   Dagel

  • C. 

   Srimulat

  • D. 

   Kocak

  • E. 

   Jenaka

 • 16. 
  10, 11, 14, 15 24, 40, …
  • A. 

   50

  • B. 

   55

  • C. 

   60

  • D. 

   65

  • E. 

   70

 • 17. 
  11, 2, 13, 4, 15, 6, 17, 8, 19, …, …
  • A. 

   10, 11

  • B. 

   10, 12

  • C. 

   20, 21

  • D. 

   10, 21

  • E. 

   20, 22

 • 18. 
  125, 64, …, 8, 1, 0
  • A. 

   30

  • B. 

   29

  • C. 

   28

  • D. 

   27

  • E. 

   26

 • 19. 
  43, 41, 38, 33, 26, …, 2
  • A. 

   25

  • B. 

   20

  • C. 

   15

  • D. 

   10

  • E. 

   5

 • 20. 
  720, 720, 360, 120, …, 6, 1
  • A. 

   50

  • B. 

   40

  • C. 

   30

  • D. 

   20

 • 21. 
  O P Q B R S T B U V W … … …
  • A. 

   B C D

  • B. 

   B D F

  • C. 

   G H C

  • D. 

   B X Y

  • E. 

   L M N

 • 22. 
  F A A G E E H I I I O … … … U K
  • A. 

   O J I

  • B. 

   O J U

  • C. 

   I L U

  • D. 

   I N O

  • E. 

   P Q R

 • 23. 
  I I L L O O … … U U X X
  • A. 

   N N

  • B. 

   O O

  • C. 

   P P

  • D. 

   Q Q

  • E. 

   R R

 • 24. 
  0,45^2 = …
  • A. 

   2,2005

  • B. 

   2,025

  • C. 

   0,2025

  • D. 

   0,20025

  • E. 

   0,0025

 • 25. 
  0,16 x 0,5 = n : 0,12 – 0,92 Nilai n yang memenuhi persamaan tersebut adalah …
  • A. 

   0,08

  • B. 

   0,12

  • C. 

   0,8

  • D. 

   0,2

  • E. 

   1

Back to Top Back to top