Latihan Pengukuhan Topik 2

11 Questions | Total Attempts: 82

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Pengukuhan Topik 2

Latihan pengukuhan bagi membantu pelajar mengingati fakta berkaitan fakta-fakta yang telah dipelajari.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dua strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dalam menyebarkan dakwah di awal Islam ialah secara ________________________ dan ___________________________________.
 • 2. 
  Dakwah Rasulullah pada peringkat awal Islam telah disebarkan kepada : i_______________________________ ii______________________________ iii______________________________ iv______________________________
 • 3. 
  Jahiliyyah berasal daripada perkataan Bahasa Parsi " Jahil" yang bermaksud bodoh.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Antara pengertian jahiliyyah ialah tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Keruntuhan akhlak masyarakat Arab Jahiliyyah merujuk kepada akhlak yang rendah dan kejam.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Keadaan masyarakat Arab yang berpecah belah dan dikuasai oleh suku atau puak menunjukkan sistem pemerintahan mereka tidak sistematik.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Terdapat pelbagai agama / akidah yang diamalkan ketika zaman jahiliyah. Di antaranya agama Nasrani yang diamalkan oleh orang Parsi dan agama Majusi yang diamalkan oleh orang Rom.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Semangat ____________________ yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Arab menyebabkan mereka sering melakukan peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain.
 • 9. 
  Fitrah agama Islam itu sendiri merupakan salah satu faktor masyarakat Arab Jahiliyah menerima agama Islam.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Rasulullah telah menghapuskan sistem perhambaan dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliyyah secara drastik setelah baginda memperkenalkan Islam.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top