UJIAN - MATEMATIK TAHUN SATU (Latihan 1)
10 Questions
SILA PILIH JAWAPAN YANG PALING SESUAI.