Latihan 1.2-kelas Matematik Upsr

15 Soalan | Total Attempts: 316

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan 1.2-kelas Matematik Upsr

Jawab semua soalan


Questions and Answers
 • 1. 
  1.256 juta=
  • A. 

   1 256 000

  • B. 

   125 600

  • C. 

   12 560

  • D. 

   1 256

 • 2. 
  234 - 147 + 2 x 6 =
  • A. 

   147

  • B. 

   75

  • C. 

   514

  • D. 

   99

 • 3. 
  Cerakinkan 6 723 217 mengikut nilai digit.
  • A. 

   600 000 + 700 000 + 20 000 + 3 000 + 200 +10 + 7

  • B. 

   6 000 000 +7 000 000 + 200 000 +3 000 +200 +10 + 7

  • C. 

   6 000 000 + 700 000 + 20 000 + 3 000 + 200 + 10 +7

  • D. 

   6 000 000 + 70 000 + 20 000 + 3 000 + 200 + 10 +7

 • 4. 
  Apakah baki sekiranya 6 777 888 dibahagikan dengan 200?
  • A. 

   8

  • B. 

   88

  • C. 

   80

  • D. 

   10

 • 5. 
  Hafiz ingin membawa seramai 428 orang kawan-kawannya bercuti di Langkawi.Sekiranya sebuah bas boleh memuatkan seramai 33 orang.Berapakan buah bas yang perlu disewa oleh Hafiz untuk membawa kawan-kawanya termasuk dirinya ke Langkawi?
  • A. 

   14

  • B. 

   15

  • C. 

   13

  • D. 

   12

 • 6. 
  Yang manakah antara berikut,jika dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat akan menjadi 370 000?
  • A. 

   373 988

  • B. 

   377 345

  • C. 

   375 340

  • D. 

   399 000

 • 7. 
  (190 - 112) x (12 + 13)=
  • A. 

   1 945

  • B. 

   949

  • C. 

   1 950

  • D. 

   9 490

 • 8. 
  Apakah nombor yang tertinggal didalam kotak?
  • A. 

   700

  • B. 

   7 000

  • C. 

   70 000

  • D. 

   700 000

 • 9. 
  Husaini menempah 35 helai baju T-shirt yang berharga RM20.50 setiap satu daripada Adlan.Sekiranya Husaini telah membayar pendahuluan sebanyak 12 peratus dan bakinya dibayar secara ansuran sebanyak 4 kali bayar.Berapakah nilai ansuran yang dibayar oleh Husaini setiap kali bayaran tersebut?
  • A. 

   RM 86.10

  • B. 

   RM 157.85

  • C. 

   RM 631.40

  • D. 

   RM 717.50

 • 10. 
  • A. 

   8 /3

  • B. 

   112 / 12

  • C. 

   54 / 4

  • D. 

   113 / 12

 • 11. 
  Berat Alif ialah 29.67kg,berat Azim ialah 785g lebih berat daripada Alif.Manakala berat Ilham pula ialah kurang 0.455 daripada berat Azim.Berapakah jumlah berat ketiga-tiga murid tersebut?
  • A. 

   30.455

  • B. 

   90.125

  • C. 

   90.455

  • D. 

   30.125

 • 12. 
  Tukarkan 56% kepada nombor perpuluhan
  • A. 

   5.06

  • B. 

   5.6

  • C. 

   0.056

  • D. 

   0.56

 • 13. 
  Harga sebuah peti ais ialah RM 2000.Berapakah baki wang Huzaifah apabila dia membayar harga peti ais tersebut selepas diskaun sebanyak 14% dengan 18 keping wang RM100?
  • A. 

   RM200

  • B. 

   RM300

  • C. 

   RM80

  • D. 

   RM280

 • 14. 
  Daerah Besut mempunyai seramai 3.02 juta penduduk.Sekiranya 20% daripadanya ialah kanak-kanak,berapakah bilangan orang penduduk dewasa di daerah tersebut?
  • A. 

   0.064 juta

  • B. 

   6.4 juta

  • C. 

   6.04 juta

  • D. 

   0.604 juta

 • 15. 
  Panjang PQ ialah 8cm,PT ialah 10cm,QR ialah 6cm dan RU ialah 5cm.Berapakah perimeter gambarajah PQRUTS diatas?
  • A. 

   28cm

  • B. 

   34cm

  • C. 

   30cm

  • D. 

   24cm

Back to Top Back to top