Latihan 1.1-kelas Matematik Upsr

15 Questions | Total Attempts: 1186

SettingsSettingsSettings
Latihan 1.1-kelas Matematik Upsr - Quiz

Sila baca soalan dengan teliti sebelum menjawab


Questions and Answers
 • 1. 
  187 234 + 245 579 =
  • A. 

   423 813

  • B. 

   432 813

  • C. 

   432 833

  • D. 

   423 703

 • 2. 
  27 peratus daripada 200 ialah
  • A. 

   34

  • B. 

   44

  • C. 

   64

  • D. 

   54

 • 3. 
  340 657 - 219 768 =
  • A. 

   120 889

  • B. 

   560 425

  • C. 

   120 887

  • D. 

   560 452

 • 4. 
  Tujuh juta enam puluh lapan ribu dua puluh lima dalam bentuk angka ialah
  • A. 

   7 068 025

  • B. 

   7 060 825

  • C. 

   7 600 025

  • D. 

   7 680 025

 • 5. 
  Bundarkan 568 743 kepada ribu yang terhampir
  • A. 

   568 000

  • B. 

   569 000

  • C. 

   568 700

  • D. 

   570 000

 • 6. 
  Nyatakan nilai tempat bagi angka 8 dalam nombor 348 456
  • A. 

   Puluh Ribu

  • B. 

   Ribu

  • C. 

   Ratus

  • D. 

   Juta

 • 7. 
  Bentukkan satu nombor yang paling kecil menggunakan nombor-nombor dibawah
  • A. 

   2794

  • B. 

   2947

  • C. 

   2479

  • D. 

   2974

 • 8. 
  Berikut adalah jumlah penduduk di bandar X,Y dan Z.Berapakah jumlah penduduk di ketiga-tiga bandar tersebut?
  • A. 

   39 967

  • B. 

   38 768

  • C. 

   34 748

  • D. 

   39 968

 • 9. 
  Hasil darab 2 nombor ialah 46.8.Jika salah satu nombor tersebut ialah 2.4,apakah nombor yang satu lagi?
  • A. 

   112.32

  • B. 

   44.4

  • C. 

   19.5

  • D. 

   49.2

 • 10. 
  Jadual dibawah menunjukkan bilangan murid yang lulus dalam Ujian Lisan Bahasa Melayu di SK Pusat Jerteh.Berapakah peratus murid yang gagal dalam ujian tersebut?
  • A. 

   27%

  • B. 

   100%

  • C. 

   88%

  • D. 

   12%

 • 11. 
  Antara berikut yang manakah mempunyai nilai yang sama?
  • A. 

   P dan S

  • B. 

   Q dan R

  • C. 

   P dan R

  • D. 

   R dan S

 • 12. 
  Masjid Hadhari Jerteh boleh memuatkan seramai 1632 orang jemaah pada satu masa.Setiap baris boleh memuatkan seramai 34 orang.Berapakah bilangan baris yang terdapat di masjid tersebut?
  • A. 

   42

  • B. 

   44

  • C. 

   48

  • D. 

   49

 • 13. 
  Faiz membeli komputer riba sebanyak 84 buah.1/4 daripadanya diberikan percuma kepada perpustakaan Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh.Manakala 1/3 daripada bakinya di berikan sama banyak secara percuma kepada Hanif,Hafiz dan Huzaifah.Berapakah bilangan komputer riba yang diperolehi oleh setiap orang tersebut?
  • A. 

   63

  • B. 

   7

  • C. 

   21

  • D. 

   3

 • 14. 
  16% daripada 400 orang murid Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh adalah terdiri daripada murid bangsa Cina.Manakala 8% adalah murid bangsa India dan bakinya adalah murid bangsa Melayu.Berapakah bilangan murid lelaki bangsa Melayu sekiranya bilangan murid perempuan bangsa Melayu ialah 168 orang?
  • A. 

   32

  • B. 

   64

  • C. 

   304

  • D. 

   136

 • 15. 
  RM 3.99 x 24 =
  • A. 

   RM97.56

  • B. 

   RM95.76

  • C. 

   RM97.65

  • D. 

   RM95.67

Back to Top Back to top