LA Pau I LA Guerra Segons Mussolini

8 Preguntes | Total Attempts: 87

SettingsSettingsSettings
Please wait...
LA Pau I LA Guerra Segons Mussolini

Activitat - Història del món contemporani (1r. Batxillerat) Democràcia i feixisme Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les aules, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932)


Questions and Answers
 • 1. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) Qui era Mussolini?
  • A. 

   El Duce italià

  • B. 

   El Führer alemany

  • C. 

   El Caudillo espanyol

  • D. 

   El tsar rus

 • 2. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) Què opina Mussolini del pacifisme?
  • A. 

   Els pacifistes són uns covards que no estan disposats a morir per les seves idees.

  • B. 

   El pacifisme seria possible si tots els pobles del món fossin feixistes.

 • 3. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) Segons el text, quina utilitat té la guerra?
  • A. 

   Conquerir nous territoris per engrandir la nació

  • B. 

   Demostrar el valor de l'individu i del poble davant de la por a la mort

 • 4. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) A què es refereix Mussollini quan parla de "totes les construccions internacionals i associatives"?
  • A. 

   A qualsevol pacte o aliança militar que es pugui establir entre dues nacions

  • B. 

   Als organismes que, com la Societat de Nacions, intenten agrupar les nacions per evitar la guerra

 • 5. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) En el text, Mussolini afirma que cal vigilar els organismes internacionals com la Societat de Nacions. Pensa que aquests organismes prenen decisions racionals, deixant de banda els elements sentimentals i nacionals i, per tant, poden enfrontar-se d'una manera efectiva  a les idees expansionistes del feixisme italià.
  • A. 

   CERT

  • B. 

   FALS

 • 6. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) A qui s'adreça el text?
  • A. 

   A les democràcies occidentals

  • B. 

   A la Societat de Nacions

  • C. 

   Al poble alemany

  • D. 

   Al poble italià

 • 7. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) Quins eren els objectius de Mussolini en exposar aquestes idees? Marca les opcions correctes.
  • A. 

   Convèncer els italians que calia lluitar per mantenir el prestigi de la nació i el seu

  • B. 

   Justificar les guerres en què Itàlia es podia veure immersa

  • C. 

   Demostrar al poble espanyol la força del sistema feixista

  • D. 

   Conèncer als italians de la necessitat d'una aliança militar amb Alemanya

 • 8. 
  Llegeix el text i contesta: Abans de res el feixisme [...] no creu en la pau perpètua. Per aquesta raó rebutja el pacifisme, el qual en el fons amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant el sacrifici. Únicament la guerra porta al seu punt màxim de tensió totes les energies humanes i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la valentia d'enfrontar-s'hi. La resta d'experiències són només succedanis que no col·loquen mai l'home davant seu mateix, davant l'alternativa de la vida o la mort. És per això que una doctrina que parteixi del postulat previ de la pau és aliena al feixisme. Així com són aliens al feixisme, encara que s'hagin acceptat pel que puguin tenir d'útils certes situacions polítiques, totes les construccions internacionals i associatives, les quals, com bé ha demostrat la història, poden disgregar-se en el vent en tant que certs elements sentimentals, ideals o pràctics, agiten el cor dels pobles. Benito Mussolini (1932) Segons Mussolini, la guerra posa a prova el valor?
  • A. 

  • B. 

   NO

Back to Top Back to top