Quiz: Kwantumrevolutie Hoofdstuk 2

15 Questions

Settings
Please wait...
Quiz: Kwantumrevolutie Hoofdstuk 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Verbind een term links met een term rechts.
  • A. Newton
  • A.
  • B. Maxwell
  • B.
  • C. voorspellen
  • C.
  • D. begintoestand
  • D.
 • 2. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). Uit de wetten van Newton volgt…
  • A. 

   Twee biljartballen trekken elkaar aan

  • B. 

   Alle voorwerpen hebben een massa

  • C. 

   Op de maan heeft een voorwerp een ander gewicht dan op aarde

  • D. 

   In het luchtledige is het gewicht van voorwerpen nul

 • 3. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). De zwaartekracht...
  • A. 

   Is een kracht tussen massa's

  • B. 

   Is een aantrekkende kracht

  • C. 

   Werkt enkel op de aarde

  • D. 

   Is in het luchtledige gelijk aan nul

 • 4. 
  Welke bewering(en) is (zijn) juist?
  • A. 

   In 1865 wordt Lewis Carroll vermoord

  • B. 

   In 1869 wordt het Suezkanaal opengesteld

  • C. 

   In 1863 opent de eerste metrolijn in London

  • D. 

   In 1859 maakt Darwin zijn wereldreis

 • 5. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). Elektrische ladingen...
  • A. 

   Zijn de oorzaak van elektrische stroom

  • B. 

   Komen in twee soorten voor

  • C. 

   Kunnen door wrijving vrijkomen

  • D. 

   Volgen de wetten van Newton niet

 • 6. 
  Verbind links met rechts
  • A. bliksem
  • A.
  • B. aantrekking
  • B.
  • C. afstoting
  • C.
  • D. wrijving
  • D.
 • 7. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). Elektriciteit wordt opgewekt door:
  • A. 

   Een koperdraad

  • B. 

   Een magneet

  • C. 

   Een magneet en een koperdraad

  • D. 

   Een dynamo

 • 8. 
  Plaats in stijgende chronologische volgorde.
  • A. 1
  • A.
  • B. 2
  • B.
  • C. 3
  • C.
  • D. 4
  • D.
 • 9. 
  Welke bewering is juist?
  • A. 

   Een golf is een trilling die zich voortbeweegt

  • B. 

   De frequentie is de afstand die een golf aflegt in 1s

  • C. 

   Hoe groter de frequentie, hoe groter de golflengte

  • D. 

   Een staande golf heeft golflengte nul

 • 10. 
  Kies het juiste antwoord. Elektronen hebben...
  • A. 

   Massa en een negatieve lading

  • B. 

   Massa en een positieve lading

  • C. 

   Geen massa en een positieve lading

  • D. 

   Geen massa en een negatieve lading

 • 11. 
  Verbind de gebeurtenis met de bijhorende datum.
  • A. Marx overlijdt
  • A.
  • B. Billy the Kid sterft
  • B.
  • C. Edison vindt fonograaf uit
  • C.
  • D. Eerste wolkenkrabber
  • D.
 • 12. 
  Kies het (de) juiste antwoord(en). De afstand tussen opeenvolgende knooppunten hangt af van...
  • A. 

   De intensiteit van de golf

  • B. 

   De afstand tussen de spleetjes

  • C. 

   De golflengte

  • D. 

   De afstand tussen de spleetjes en het scherm

 • 13. 
  Welke bewering(en) is (zijn) juist?
  • A. 

   Licht is een trilling van de lucht

  • B. 

   Twee lichtbundels kunnen elkaar uitdoven

  • C. 

   Licht is een elektromagnetische trilling

  • D. 

   Twee lichtbundels kunnen elkaar versterken

 • 14. 
  Verbind termen links met termen rechts.
  • A. Bliksem
  • A.
  • B. Elektrische turbine
  • B.
  • C. Golf
  • C.
  • D. Elektron
  • D.
 • 15. 
  Verbind de naam links met het verschijnsel rechts
  • A. Newton
  • A.
  • B. Maxwell
  • B.
  • C. Crookes
  • C.
  • D. Young
  • D.