Kviz Znanja - Uzlet Srednjovjek. Eur..; Hrvatska U Doba Arpadovića I Anžuvinaca

25 Pitanja | Total Attempts: 5278

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz Znanja - Uzlet Srednjovjek. Eur..; Hrvatska U Doba Arpadovića I Anžuvinaca

Kviz znanja - 6. razred - Uzlet srednjovjekovne Europe; Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Gilde su:
  • A. 

   Udruženja obrtnika

  • B. 

   Udruženja učitelja

  • C. 

   Udruženja trgovaca

  • D. 

   Novi društveni sloj u kasnome srednjem vijeku

 • 2. 
  Cehovi su:
  • A. 

   Novi društveni sloj u kasnome srednjem vijeku

  • B. 

   Udruženja trgovaca

  • C. 

   Udruženja učitelja

  • D. 

   Udruženja obrtnika

 • 3. 
  U srednjem vijeku vitezovima su mogli postati:
  • A. 

   Građani

  • B. 

   Plemići

  • C. 

   Svećenici

 • 4. 
  Komune su samostalne gradske općine koje su često imale status slobodne republike. Izbaci uljeza:
  • A. 

   Venecija

  • B. 

   Firenca

  • C. 

   Bizant

  • D. 

   Genova

 • 5. 
  Veliku ulogu u razvoju školstva i obrazovanja  u Europi u razvijenome srednjem vijeku imaju dva nova crkvena reda nastala u 13. stoljeću:
  • A. 

   Benediktinci i franjevci

  • B. 

   Dominikanci i isusovci

  • C. 

   Benediktinci i isusovci

  • D. 

   Franjevci i dominikanci

  • E. 

   Dominikanci i benediktinci

 • 6. 
  Prvo sveučilište u Europi osnovano je krajem 11. stoljeća u:
  • A. 

   Parizu

  • B. 

   Oxfordu

  • C. 

   Heidelbergu

  • D. 

   Bologni

  • E. 

   Sevilli

 • 7. 
  Prvo hrvatsko sveučilište osnovano je 1396. godine u:
  • A. 

   Zagrebu

  • B. 

   Splitu

  • C. 

   Dubrovniku

  • D. 

   Zadru

  • E. 

   Rijeci

 • 8. 
  Jedna od najljepših crkava gotičkog graditeljstva je crkva Notre-Dame u:
  • A. 

   Londonu

  • B. 

   Rimu

  • C. 

   Firenci

  • D. 

   Padovi

  • E. 

   Parizu

 • 9. 
  Vitraji su:
  • A. 

   Posebno ukrašena glavna vrata crkve

  • B. 

   Prozori od velikih komada obojenog stakla

  • C. 

   Progoni Židova u srednjem vijeku

  • D. 

   Vjerske i strukovne udruge

 • 10. 
  Leproziji su:
  • A. 

   Kršćanske ustanove za smještaj bolesnih hodočasnika

  • B. 

   Vjerske i strukovne udruge

  • C. 

   Ustanove za smještaj gubavaca

  • D. 

   Posebno ukrašena glavna vrata crkve

 • 11. 
  Nakon dinastije Trpimirovića na vlast u Hrvatskoj dolaze vladari iz dinastije:
  • A. 

   Anžuvinaca

  • B. 

   Kotromanića

  • C. 

   Arpadovića

  • D. 

   Karolinga

 • 12. 
  Mlečani i križari su osvojili i razorili Zadar u:
  • A. 

   Prvom križarskom ratu

  • B. 

   Dječjem križarskom ratu

  • C. 

   Četvrtom križarskom ratu

  • D. 

   Drugom križarskom ratu

 • 13. 
  Šubići 1300. godine dovode na hrvatsko-ugarsko prijestolje:
  • A. 

   Karla Roberta

  • B. 

   Kolomana

  • C. 

   Andriju II.

  • D. 

   Žigmunda Luksemburškog

 • 14. 
  Mir u Zadru 1358. godine sklopljen je između:
  • A. 

   Tatara i Venecije

  • B. 

   Kolomana i Hrvata

  • C. 

   Venecije i Ludovika I.

  • D. 

   Venecije i Karla I.

  • E. 

   Tvrtka I. i Žigmunda Luksemburškog

 • 15. 
  Hrvatsko ime Dubrovnika prvi put se spominje u ugovoru:
  • A. 

   Stjepana II. Kotromanića

  • B. 

   Pavla Šubića

  • C. 

   Stjepana Vukčića Kosače

  • D. 

   Bana Kulina

  • E. 

   Ladislava Napuljskog

 • 16. 
  Andrija II. izdao je 1222. godine Zlatnu bulu kojom je:
  • A. 

   Ograničio vlast vladara u korist plemstva

  • B. 

   Ograničio vlast plemstva u korist vladara

  • C. 

   Dopustio Dubrovčanima da slobodno trguju u njegovoj zemlji

  • D. 

   Zagrebački Gradec postao slobodni kraljevski grad

 • 17. 
  Nakon smrti Ludovika I. Anžuvinca izbile su borbe za prijestolje u kojima je pobijedio:
  • A. 

   Bela IV.

  • B. 

   Andrija II.

  • C. 

   Ladislav Napuljski

  • D. 

   Tvrtko I. Kotromanić

  • E. 

   Žigmund Luksemburški

 • 18. 
  Srednjovjekovna Bosna je svoj vrhunac doživjela u vrijeme:
  • A. 

   Bana Borića

  • B. 

   Stjepana II. Kotromanića

  • C. 

   Tvrtka I. Kotromanića

  • D. 

   Bana Kulina

 • 19. 
  Najmoćnije hrvatske srednjovjekovne velikaške obitelji su Kačići, Šubići, Babonići i:
  • A. 

   Hrvatinići

  • B. 

   Arpadovići

  • C. 

   Frankopani

  • D. 

   Kosače

  • E. 

   Kotromanići

 • 20. 
  Najstariji zakonik na hrvatskom jeziku pisan glagoljicom je:
  • A. 

   Istarski razvod

  • B. 

   Vinodolski zakonik

  • C. 

   Baščanska ploča

  • D. 

   Valunska ploča

 • 21. 
  Od 14. stoljeća unutrašnjost Istre pripada:
  • A. 

   Habsburgovcima

  • B. 

   Mlečanima

  • C. 

   Frankopanima

  • D. 

   Šubićima

 • 22. 
  Zaštitnik Dubrovnika je:
  • A. 

   Sveti Juraj

  • B. 

   Sveti Marko

  • C. 

   Sveti Dujam

  • D. 

   Sveti Antun Padovanski

  • E. 

   Sveti Vlaho

 • 23. 
  Tko je uzeo naslov hercega, odakle potječe naziv Hercegovina?
  • A. 

   Hrvoje Vukčić Hrvatinić

  • B. 

   Pavle Šubić

  • C. 

   Stjepan Vukčić Kosača

  • D. 

   Ban Kulin

 • 24. 
  Portal trogirske katedrale izradio je:
  • A. 

   Majstor Radovan

  • B. 

   Andrija Buvina

  • C. 

   Vincent iz Kastva

  • D. 

   Blaž Jurjev Trogiranin

 • 25. 
  Bela IV. dodijelio je Gradecu Zlatnu bulu kojom je postao slobodan kraljevski grad. Koje godine?
  • A. 

   1232.

  • B. 

   1202.

  • C. 

   1222.

  • D. 

   1242.

  • E. 

   1358.

Back to Top Back to top