Kviz Znanja - Revolucija 1848.

18 vpraanj | Total Attempts: 5713

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz Znanja - Revolucija 1848.

Kviz znanja za 7. razred UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Jedan od osnivača pokreta za žensko pravo glasa bio je:
  • A. 

   Karl Marx

  • B. 

   Clemens von Metternich

  • C. 

   John Stuart Mill

  • D. 

   Giuseppe Garibaldi

 • 2. 
  Konzervativci u 19. stoljeću su se zalagali za:
  • A. 

   Prava radnika

  • B. 

   Očuvanje starog poretka

  • C. 

   žensko pravo glasa

 • 3. 
  Nakon Napoleona u Francuskoj je zavladala dinastija:
  • A. 

   Habsburg

  • B. 

   Bourbon

  • C. 

   Anžuvinaca

 • 4. 
  Srpanjskom revolucijom 1830. godine u Francuskoj srušena je vlast:
  • A. 

   Luja XVI.

  • B. 

   Luja XVIII.

  • C. 

   Karla X.

  • D. 

   Luja Bonaparte

 • 5. 
  1848. godine predsjednik Francuske je postao:
  • A. 

   Luj Bonaparte

  • B. 

   Napoleon Bonaparte

  • C. 

   Clemens von Metternich

  • D. 

   Karl Marx

 • 6. 
  1852. godine Francuska postaje:
  • A. 

   Republika

  • B. 

   Parlamentarna monarhija

  • C. 

   Carstvo

 • 7. 
  1848. godine izabran je Svenjemački parlament u gradu:
  • A. 

   Berlinu

  • B. 

   Münchenu

  • C. 

   Frankfurtu

  • D. 

   Aachenu

 • 8. 
  1848. godine revolucija u Italiji je bila usmjerena protiv:
  • A. 

   Pruske

  • B. 

   Habsburške Monarhije

  • C. 

   Velike Britanije

  • D. 

   Rusije

 • 9. 
  Jedan od vođa talijanskog pokreta za ujedinjenje 1848. g. i osnivač Rimske republike se zvao:
  • A. 

   Giuseppe Garibaldi

  • B. 

   Luj Bonaparte

  • C. 

   Lajos Kossuth

 • 10. 
  Koji od ovih naroda nije živio na prostoru Habsburške Monarhije?
  • A. 

   Srbi

  • B. 

   Rumunji

  • C. 

   Talijani

  • D. 

   Slovaci

  • E. 

   Bugari

 • 11. 
  1848. godine habsburški vladar postaje:
  • A. 

   Josip II.

  • B. 

   Franjo Josip

  • C. 

   Marija Terezija

  • D. 

   Ferdinand

 • 12. 
  Vođa mađarskog revolucionarnog pokreta 1848. godine zvao se:
  • A. 

   Sandor Petöfi

  • B. 

   Lajos Kossuth

  • C. 

   Clemens von Metternich

  • D. 

   Franjo Josip

 • 13. 
  Što ne spada u "Zahtijevanja naroda" (25.3.1848.)?
  • A. 

   Da Josip Jelačić postane ban

  • B. 

   Da se ukine kmetstvo i staleški poredak

  • C. 

   Da se uvede zastupnički umjesto staleškog sabora

  • D. 

   Da Franjo Josip postane car

  • E. 

   Da se ujedine sve hrvatske zemlje

 • 14. 
  Josip Jelačić je 1848. godine ukinuo kmetstvo i:
  • A. 

   Prekinuo sve veze s Bečom

  • B. 

   Prekinuo sve veze s Ugarskom

  • C. 

   Proglasio hrvatski jezik službenim u Hrvatskoj

 • 15. 
  Na izborima za Hrvatski sabor 1848. godine godine mogli su glasovati svi pismeni muškarci s navršenih:
  • A. 

   18. godina

  • B. 

   22. godine

  • C. 

   21. godinom

  • D. 

   24. godine

 • 16. 
  1848. godine Jelačić je objavio rat ugarskoj vladi te Hrvatskoj pripojio:
  • A. 

   Hrvatsko Zagorje

  • B. 

   Podravinu

  • C. 

   Slavoniju

  • D. 

   Međimurje

  • E. 

   Baranju

 • 17. 
  Jelačić se sukobio s mađarskom vojskom kod:
  • A. 

   Budima

  • B. 

   Beča

  • C. 

   Pakozda

  • D. 

   Pešte

  • E. 

   Čakovca

 • 18. 
  1849. godine slomljena je mađarska (ugarska) revolucija uz pomoć:
  • A. 

   Pruske vojske

  • B. 

   Osmanske vojske

  • C. 

   Francuske vojske

  • D. 

   Ruske vojske

Back to Top Back to top