Kviz Znanja - 7. Razred

12 Questions | Total Attempts: 762

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz Znanja - 7. Razred

Kviz znanja - 7. razred UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Henry Stanley bio je u službi belgijskog kralja te pomogao u stvaranju kolonije:
  • A. 

   Maroko

  • B. 

   Južnoafrička Republika

  • C. 

   Kongo

  • D. 

   Zimbabve

  • E. 

   Angola

 • 2. 
  Koji kontinent nisu istraživala braća Mirko i Stevo Seljan?
  • A. 

   Azija

  • B. 

   Afrika

  • C. 

   Južna Amerika

 • 3. 
  Koje države žele novu podjelu kolonija krajem 19. stoljeća?
  • A. 

   Francuska i V. Britanija

  • B. 

   Belgija i Nizozemska

  • C. 

   Njemačka i Italija

  • D. 

   Španjolska i Portugal

  • E. 

   Rusija i Osmansko Carstvo

 • 4. 
  Vođa južnoameričke borbe za neovisnost od španjolske vlasti zvao se:
  • A. 

   Geronimo

  • B. 

   Mirko Seljan

  • C. 

   Abraham Lincoln

  • D. 

   Simon Bolivar

 • 5. 
  Prvi hrvatski useljenici u SAD stigli su još u 16. stoljeću iz primorskog područja, posebice iz:
  • A. 

   Rijeke

  • B. 

   Zadra

  • C. 

   Splita

  • D. 

   Dubrovnika

  • E. 

   Pule

 • 6. 
  Kako se zove najpoznatija hrvatska organizacija u SAD-u?
  • A. 

   Hrvatska narodna zajednica

  • B. 

   Hrvatska zajednica

  • C. 

   Hrvatska nacionalna zajednica

  • D. 

   Hrvatska bratska zajednica

 • 7. 
  U kojem američkom gradu je utemeljena Hrvatska bratska zajednica?
  • A. 

   New York

  • B. 

   New Orleans

  • C. 

   Detroit

  • D. 

   Pittsburgh

  • E. 

   Chicago

 • 8. 
  Što je abolicionizam?
  • A. 

   Pokret za žensko pravo glasa

  • B. 

   Pokret za radnička prava

  • C. 

   Pokret za ukinuće ropstva

  • D. 

   Pokret za prava Indijanaca u SAD-u

 • 9. 
  Kako su se zvale države u građanskom ratu u SAD-u koje su bile protiv ukinuća ropstva?
  • A. 

   Federacija

  • B. 

   Unija

  • C. 

   Savez

  • D. 

   Konfederacija

  • E. 

   Sufražetkinje

 • 10. 
  Koji američki predsjednik je ukinuo ropstvo?
  • A. 

   George Washington

  • B. 

   Barack Obama

  • C. 

   Thomas Jefferson

  • D. 

   Abraham Lincoln

 • 11. 
  Gdje je izvršen atentat na Abrahama Lincolna?
  • A. 

   U Sarajevu

  • B. 

   U kinu

  • C. 

   U kazalištu

  • D. 

   U Bijeloj kući

  • E. 

   U bolnici

 • 12. 
  U kojoj državi je započela masovna izgradnja nebodera u prvoj polovici 20. stoljeća?
  • A. 

   Kanada

  • B. 

   Rusija

  • C. 

   Velika Britanija

  • D. 

   SAD

  • E. 

   Japan

Back to Top Back to top