Kviz Znanja - 7. Razred - Europa Na Vrhuncu Moći; Hrvatska U Sklopu H.M.

40 Pitanja | Total Attempts: 7363

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz Znanja - 7. Razred - Europa Na Vrhuncu Moći; Hrvatska U Sklopu H.M.

Kviz znanja - 7. razred - Europa na vrhuncu moci; Hrvatska u sklopu Habsburske Monarhije u drugoj polovici 19. i na pocetku 20. stoljeca UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POSALJI ODGOVORCORRECT = TOcAN ODGOVORINCORRECT = NETOCAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOCAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Tko je francuski car od 1852. godine?
  • A. 

   Napoleon I.

  • B. 

   Luj Filip

  • C. 

   Karlo X.

  • D. 

   Napoleon III.

 • 2. 
  Koja država nije podržala Osmansko Carstvo u Krimskom ratu?
  • A. 

   Pijemont

  • B. 

   Pruska

  • C. 

   Velika Britanija

  • D. 

   Francuska

 • 3. 
  Kako se zvao predsjednik vlade Kraljevine Sardinije i Pijemonta koji je imao vodeću ulogu u talijanskom ujedinjenju?
  • A. 

   Giuseppe Mazzini

  • B. 

   Camillo Cavour

  • C. 

   Giuseppe Garibaldi

  • D. 

   Vittorio Emmanuele II.

 • 4. 
  Uz čiju pomoć je Pijemont porazio vojsku Habsburške Monarhije kod Solferina 1859. godine?
  • A. 

   Velike Britanije

  • B. 

   Pruske

  • C. 

   Rusije

  • D. 

   Osmanskog Carstva

  • E. 

   Francuske

 • 5. 
  Kraljevina Italija proglašena je 1861. godine u:
  • A. 

   Rimu

  • B. 

   Milanu

  • C. 

   Torinu

  • D. 

   Firenci

  • E. 

   Napulju

 • 6. 
  Koju dinastiju je srušio Garibaldi na jugu Italije 1860. godine što je dovelo do ujedinjenja Italije?
  • A. 

   Habsburg

  • B. 

   Bonaparte

  • C. 

   Bourbon

  • D. 

   Arpadović

 • 7. 
  Koje talijanske države nisu priključene ujedinjenoj Italiji 1861.godine?
  • A. 

   Lombardija i Venecija

  • B. 

   Venecija i Toskana

  • C. 

   Papinska Dražava i Pijemont

  • D. 

   Venecija i Papinska Država

  • E. 

   Kraljevstvo Obiju Sicilija i Modena

 • 8. 
  Koje dvije države je morala pobijediti Pruska da bi ujedinila Njemačku?
  • A. 

   Rusiju i Habsburšku Monarhiju

  • B. 

   Francusku i Veliku Britaniju

  • C. 

   Habsburšku Monarhiju i Francusku

  • D. 

   Osmansko Carstvo i Pijemont

  • E. 

   Pijemont i Habsburšku Monarhiju

 • 9. 
  Vodeću ulogu u njemačkom ujedinjenju imao je pruski kancelar:
  • A. 

   Camillo Cavour

  • B. 

   Vilim I.

  • C. 

   Otto von Bismarck

  • D. 

   Napoleon III.

 • 10. 
  Koje dvije pokrajine je izgubila Francuska u ratu protiv Pruske 1871. godine?
  • A. 

   Lombardiju i Toskanu

  • B. 

   Alsace i Lombardiju

  • C. 

   Lorraine i Alsace

  • D. 

   Bospor i Dardaneli

 • 11. 
  Habsburška Monarhija je 1867. godine postala:
  • A. 

   Dvojna monarhija

  • B. 

   Centralistička monarhija

  • C. 

   Parlamentarna monarhija

  • D. 

   Apsolutistička monarhija

 • 12. 
  Slabljenje Osmanskog Carstva u 19. stoljeću se naziva:
  • A. 

   Zapadno pitanje

  • B. 

   Južno pitanje

  • C. 

   Jugoistočno pitanje

  • D. 

   Istočno pitanje

 • 13. 
  Velika istočna kriza započela je ustankom seljaka u:
  • A. 

   Dalmaciji

  • B. 

   Bosni i Hercegovini

  • C. 

   Srbiji

  • D. 

   Crnoj Gori

  • E. 

   Istočnoj Rumeliji

 • 14. 
  Mirom u San Stefanu stvorena je Velika:
  • A. 

   Britanija

  • B. 

   Srbija

  • C. 

   Rumunjska

  • D. 

   Bugarska

  • E. 

   Hrvatska

 • 15. 
  Cilj Berlinskog kongresa je smanjiti utjecaj jedne države na jugoistoku Europe:
  • A. 

   Osmanskog Carstva

  • B. 

   Rusije

  • C. 

   Habsburške Monarhije

  • D. 

   Francuske

 • 16. 
  Neovisnost nakon Berlinskog kongresa priznata je Srbiji, Crnoj Gori i:
  • A. 

   Bugarskoj

  • B. 

   Ugarskoj

  • C. 

   Njemačkoj

  • D. 

   Rumunjskoj

  • E. 

   Grčkoj

 • 17. 
  Tko je okupirao Bosnu i Hercegovinu nakon Berlinskog kongresa?
  • A. 

   Srbija

  • B. 

   Austro-Ugarska

  • C. 

   Osmansko Carstvo

  • D. 

   Rusija

  • E. 

   Bugarska

 • 18. 
  Upravitelj BiH Benjamin Kallay pokušao stvoriti jedan narod (Bošnjaci) stapanjem koja tri naroda?
  • A. 

   Mađari, Hrvati i Srbi

  • B. 

   Srbi, Slovenci i Hrvati

  • C. 

   Hrvati, Mađari i Muslimani

  • D. 

   Hrvati, Srbi i Muslimani

 • 19. 
  Austrougarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine najviše se protivila:
  • A. 

   Srbija

  • B. 

   Crna Gora

  • C. 

   Bugarska

  • D. 

   Pruska

  • E. 

   Francuska

 • 20. 
  Osim centralizacije, drugo obilježje neoapsolutizma je bila:
  • A. 

   Talijanizacija

  • B. 

   Mađarizacija

  • C. 

   Germanizacija

 • 21. 
  Oslonci neoapsolutizma Franje Josipa bili su vojska, policija i:
  • A. 

   Sudstvo

  • B. 

   Upravni aparat

  • C. 

   Kultura

  • D. 

   Gospodarstvo

 • 22. 
  Prvi zagrebački nadbiskup zvao se:
  • A. 

   Josip Bozanić

  • B. 

   Josip Stadler

  • C. 

   Juraj Haulik

  • D. 

   Maksimilijan Vrhovac

  • E. 

   Josip Juraj Strossmayer

 • 23. 
  Listopadska diploma je novi ustav Habsburške Monarhije kojom je potvrđena jednakost svih ljudi pred zakonom, ukidanje tlake i:
  • A. 

   Sloboda vjeroispovjesti

  • B. 

   Sloboda tiska

  • C. 

   Sloboda okupljanja

  • D. 

   Sloboda govora

 • 24. 
  Tko nije predstavnik Narodne stranke na zasjedanju Hrvatskog sabora 1861. godine?
  • A. 

   Ivan Mažuranić

  • B. 

   Levin Rauch

  • C. 

   Josip Juraj Strossmayer

  • D. 

   Franjo Rački

 • 25. 
  Stranka prava na zasjedanju Hrvatskog sabora 1861. godine zalagala se za:
  • A. 

   Povezivanje s Ugarskom uz uvjete

  • B. 

   Samostalnu Hrvatsku povezanu s Monarhijom samo kao personalna unija

  • C. 

   Bezuvjetno povezivanje s Ugarskom

Back to Top Back to top