Kviz Za Utrjevanje Znanja Pri Slovenščini

6 Questions | Total Attempts: 184

SettingsSettingsSettings
Kviz Za Utrjevanje Znanja Pri Slovenini - Quiz

Pred tabo je nekaj nalog, s pomočjo katerih boš preveril svoje znanje. VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU :) !


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako izgovorimo z-ja v naslednji povedi? Po drugi strani bi se The Curtain ob prenovi preimenoval v The Stage in povezal z znanim Shakespearovim gledališčem Globe, v načrtu pa imajo tudi veliko razširitev repertoarja, ne le na odrske uprizoritve, ampak tudi glasbene dogodke.                                     Notranjost gledališča Globe v Londonu  
  • A. 

   Samo enega

  • B. 

   Dva z vmesnim polglasnikom

  • C. 

   Enega podaljšanega

  • D. 

   Dva samostojna

 • 2. 
  Označi besede, ki so pravilno deljene:
  • A. 

   Polj-ski

  • B. 

   U-tvara

  • C. 

   Shake-speare

  • D. 

   Glas-beni

  • E. 

   Po-lje

  • F. 

   Kon-jski

  • G. 

   Gleda-lišče

  • H. 

   Vklj-učeval

  • I. 

   Pre-d

  • J. 

   Dogod-ke

 • 3. 
  Ali so vse prevzete besede napisane pravilno? Čajkovski, peugeot, New York, disco, News Week, allegro, Don Bosko
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Preberi besedilo. Vir: http://www.delo.si/kultura/oder/prenova-dveh-starih-shakespearovih-gledalisc.html Besedilo, ki je bilo objavljeno na spletni strani časopisa Delo, je namenjeno širši množici ljudi, torej je besedilo ______________________. Nastalo je v _____________, dne 16.2.2013,  kraj nastanka ni znan. Avtor besedila je _____________________. Ker nam sporočevalec predstavi nekaj, kar on že ve, je to besedilo glede na namen _________________.  
  • A. 

   Javno, soboto, R. G. B., poizvedovalno

  • B. 

   Zasebno, soboto, R. G. B., prikazovalno

  • C. 

   Zasebno, sredo, R. G. B., poizvedovalno

  • D. 

   Javno, soboto, R. G. B., prikazovalno

 • 5. 
  Okrepljene besede v stavku napiši tako, kot jih izgovorjamo. (Kjer je potrebno, kopiraj ta simbol ṷ.) Shakespeare naj bi najprej leto dni uporabljal The Theatre, ki so ga odprli v letu 1576, po prepiru z lastnikom pa The Curtain, ki je v prihodnjih letih gostil tudi premieri predstav Romeo in Julija ter Henry V.
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.