Kviz Za 7. Razred - Hrvatski Narodni Preporod I Pojava Modernih Nacija U Europi

29 vpraanj | Total Attempts: 9577

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz Za 7. Razred - Hrvatski Narodni Preporod I Pojava Modernih Nacija U Europi

Hrvatski narodni preporod i pojava modernih nacija u Europi UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POÅ ALJI ODGOVORCORRECT = TOÄAN ODGOVORINCORRECT = NETOÄAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOÄAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Pokret za talijansko ujedinjenje u 19. stoljeću zvao se:
  • A. 

   Konfederacija

  • B. 

   Karbonari

  • C. 

   Risorgimento

 • 2. 
  Njemačke su se države nakon razdoblja Napoleonovih ratova povezale u Njemačku konfederaciju koju su činile Pruska i:
  • A. 

   Švicarska

  • B. 

   Austrija

  • C. 

   Papinska država

  • D. 

   Rusija

 • 3. 
  Grčka je svoju neovisnost stekla u prvoj polovici 19. stoljeća osamostaljenjem od:
  • A. 

   Habsburške Monarhije

  • B. 

   Pruske

  • C. 

   Francuske

  • D. 

   Osmanskog Carstva

 • 4. 
  Grčka je svoju neovisnost od Osmanskog Carstva stekla uz pomoć Velike Britanije i:
  • A. 

   Pruske

  • B. 

   Francuske

  • C. 

   Habsburške Monarhije

  • D. 

   Pijemonta

 • 5. 
  Prvi srpski ustanak predvodio je:
  • A. 

   Dorđe Petrović - Karađorđe

  • B. 

   Ilija Garašanin

  • C. 

   Dositej Obradović

 • 6. 
  Političar Ilija Garašanin ideju o stvaranju Velike Srbije iznosi u djelu:
  • A. 

   Disertacija

  • B. 

   Velika Srbija

  • C. 

   Danica ilirska

  • D. 

   Načertanije

 • 7. 
  Začetnici nacionalnih preporoda u zemljama Habsburške Monarhije bili su pisci, književnici i:
  • A. 

   Geografi

  • B. 

   Arheolozi

  • C. 

   Franjevci

  • D. 

   Povjesničari

  • E. 

   Skladatelji

 • 8. 
  U prvoj polovici 19. stoljeća u Češkoj dominira (prevladava):
  • A. 

   Latinski jezik

  • B. 

   češki jezik

  • C. 

   Njemački jezik

  • D. 

   Mađarski jezik

 • 9. 
  Vođa češkoga nacionalnog pokreta zvao se:
  • A. 

   Ilija Garašanin

  • B. 

   Juraj Dobrila

  • C. 

   František Palacky

  • D. 

   Nikola Tomaseo

 • 10. 
  Nametanje mađarskog jezika i kulture naziva se:
  • A. 

   Talijanizacija

  • B. 

   Germanizacija

  • C. 

   Mađarizacija

 • 11. 
  Disertacija - prvi politički spis pisan hrvatskim jezikom napisao je:
  • A. 

   Ljudevit Gaj

  • B. 

   Vatroslav Lisinski

  • C. 

   Antun Mihanović

  • D. 

   Janko Drašković

  • E. 

   Ivan Kukuljević Sakcinski

 • 12. 
  Hrvatski preporoditelji nazvali su se ilircima jer su htjeli okupiti sve Hrvate, ali i:
  • A. 

   Istočne Slavene

  • B. 

   Zapadne Slavene

  • C. 

   Mađare

  • D. 

   Južne Slavene

 • 13. 
  Kratku osnovu horvatsko - slavenskoga pravopisanja napisao je:
  • A. 

   Janko Drašković

  • B. 

   Ivan Kukuljević Sakcinski

  • C. 

   Ivan Mažuranić

  • D. 

   Miho Klaić

  • E. 

   Ljudevit Gaj

 • 14. 
  Ljudevit Gaj u svojem pravopisu zalagao se za:
  • A. 

   štokavsko narječje

  • B. 

   Kajkavsko narječje

  • C. 

   čakavsko narječje

 • 15. 
  Doba hrvatskog narodnog preporoda započelo je izdavanjem novina na hrvatskom jeziku:
  • A. 

   Kraglski Dalmatin

  • B. 

   Novine horvatzke

  • C. 

   Zora dalmatinska

  • D. 

   Narodne novine

 • 16. 
  Autor pjesme Hrvatska domovina je:
  • A. 

   Josip Runjanin

  • B. 

   Vatroslav Lisinski

  • C. 

   Ivan Mažuranić

  • D. 

   Antun Mihanović

 • 17. 
  Kulturna ustanova koja je imala glavnu zadaću izdavanje knjiga na hrvatskom jeziku zvala se:
  • A. 

   Danica ilirska

  • B. 

   Narodna stranka

  • C. 

   Matica ilirska

  • D. 

   Disertacija

 • 18. 
  Pristaše Horvatsko-vugerske stranke nazivali su:
  • A. 

   Ilirci

  • B. 

   Autonomaši

  • C. 

   Mađaroni

  • D. 

   Narodnjaci

 • 19. 
  Prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku se zvala Juran i Sofija ili:
  • A. 

   Turci kod Sigeta

  • B. 

   Turci pod Siskom

  • C. 

   Turci kod Krbave

  • D. 

   Turci pod Klisom

 • 20. 
  Prvi govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskome saboru održao je:
  • A. 

   Ivan Mažuranić

  • B. 

   Grof Janko Drašković

  • C. 

   Ivan Kukuljević Sakcinski

  • D. 

   Ljudevit Gaj

  • E. 

   Stanko Vraz

 • 21. 
  Ilirsko ime je 1843. godine zabranjeno, pa je Ilirska stranka preimenovana u:
  • A. 

   Horvatsko - vugersku stranku

  • B. 

   Hrvatsku stranku

  • C. 

   Narodnu stranku

  • D. 

   Horvatsko - dalmatinsku stranku

 • 22. 
  Hrvatski jezik postaje službeni u Hrvatskoj:
  • A. 

   1835.

  • B. 

   1848.

  • C. 

   1843.

  • D. 

   1847.

  • E. 

   1861.

 • 23. 
  Kako se zvao preporodni list u Dalmaciji u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda:
  • A. 

   Narodni list

  • B. 

   Novine dalmatinske

  • C. 

   Novine horvatske

  • D. 

   Ilirske narodne novine

  • E. 

   Zora dalmatinska

 • 24. 
  Koja je stranka u Dalmatinskom saboru bila za talijanski službeni jezik i protiv ujedinjenja Dalmacije s Banskom Hrvatskom?
  • A. 

   Narodnjaci

  • B. 

   Ilirci

  • C. 

   Autonomaši

  • D. 

   Horvatsko - vugerska stranka

 • 25. 
  Najistaknutiji članovi Narodne stranke u Dalmaciji su bili Mihovil Pavlinović i:
  • A. 

   Juraj Dobrila

  • B. 

   Miho Klaić

  • C. 

   Ivan Frano Jukić

  • D. 

   Grgo Martić

Back to Top Back to top