Kviz Za 5 Odd.

20 | Total Attempts: 634

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz Za 5 Odd.

Квизот е од темата КОМПЈУТЕРИ      Наставник по информатика:Виолета Дурланова     


Questions and Answers
 • 1. 
  Кои две од наведените долу се влезни периферни единици на компјутерот?
  • A. 

   Глувчето и скенерот

  • B. 

   Ласерскиот печатач и џоистикот

  • C. 

   Мониторот и печатачот

  • D. 

   Микрофонот и тврдиот диск

 • 2. 
  Инкџет принтерот е? 
  • A. 

   Влезна единица

  • B. 

   Излезна единица

  • C. 

   Вид на монитор

  • D. 

   Компјутерска меморија

 • 3. 
  Кој од наведените уреди служи за трајно зачувување на податоци?
  • A. 

   Скенерот

  • B. 

   RAM меморијата

  • C. 

   Тврдиот диск

  • D. 

   Процесорот

 • 4. 
  Кои од наведените се излезни единици?
  • A. 

   Монитор, звучници и печатач

  • B. 

   Проектор, звучници и микрофон

  • C. 

   Монитор,скенер и глувче

  • D. 

   Тастатура, монитор и глувче

 • 5. 
  Каде привремено се чуваат (меморираат, памтат) податоците во компјутерот (до нивно ресетирање, исклучување, снемување на струја) ?
  • A. 

   хард (тврд) диск

  • B. 

   процесор

  • C. 

   матична плоча

  • D. 

   РАМ меморија

 • 6. 
  Што од наброеното е кориснички (апликативен) софтвер?
  • A. 

   Програмите за уредување на текст, цртање, слушање музика и др.

  • B. 

   Windows, Linux, Unix

  • C. 

   Антивирусните програми

  • D. 

   Тврд диск

 • 7. 
  Што од наведеното НЕ Е софтвер?
  • A. 

   Оперативен систем

  • B. 

   Процесор

  • C. 

   Игри

  • D. 

   Апликации

 • 8. 
  Како се викаат преградите на матичната плоча на кои се поставуваат електронски картици?                   
  • A. 

   Порти

  • B. 

   Приклучоци

  • C. 

   Слотови

  • D. 

   Прегради

 • 9. 
  Фолдери се ?
  • A. 

   Електронски папки во кои се групираат и подредуваат фајлови и други фолдери

  • B. 

   Групи на податоци меморирани заедно

  • C. 

   Документи

  • D. 

   Програми

 • 10. 
  Наставките за фајловите од видот: txt, doc, jpg, mp3 и др. означуваат?
  • A. 

   Името на фајлот

  • B. 

   Адресата на фајлот

  • C. 

   Од какви податоци е креиран фајлот и со која програма би можел да се отвори

  • D. 

   Белешка

 • 11. 
  Наредба за креирање на нов фолдер е?
  • A. 

   Датотека -> Отвори

  • B. 

   Датотека -> Креирај папка

  • C. 

   Уреди -> Креирај папка

  • D. 

   Датотека -> Нов

 • 12. 
  Преместување на фолдер или фајл од една локација и негово поставување на друга локација се врши со наредбата?
  • A. 

   Уреди -> Отсечи, а потоа Уреди -> Вметни

  • B. 

   Уреди -> Копирај, а потоа Уреди -> Вметни

  • C. 

   Датотека ->Отсечи, а потоа Датотека -> Вметни

 • 13. 
  Текст едитор е?
  • A. 

   Програма за едноставно уредување на кратки текстови

  • B. 

   Вид на текст

  • C. 

   Програма со големи можности за уредување на текстот

  • D. 

   Текстуален документ

 • 14. 
  Начинот на испишување на знаците од азбуката во програмата за уредување на текст се нарекува?
  • A. 

   Стил

  • B. 

   Текст

  • C. 

   Знак

  • D. 

   Фонт

 • 15. 
  Македонска поддршка се избира со комбинација на тастерите?
  • A. 

   Ctrl + Alt

  • B. 

   Shift + Ctrl

  • C. 

   Shift + Alt

 • 16. 
  На кое место во прозорецот на текст едиторот започнува испишување на текстот по неговото внесување преку тастатурата?
  • A. 

   Најгоре лево

  • B. 

   На средина од прозорецот

  • C. 

   На местото каде трепка курсорот

 • 17. 
  Ако курсорот трепка меѓу буквите К и С од зборот ТЕКСТ и притиснеме на копчето Backspace од тастатурата?
  • A. 

   Ќе се избрише буквата К

  • B. 

   Ќе се избрише буквата С

  • C. 

   Ќе се помести курсорот пред буквата К

  • D. 

   Ќе се помести курсорот по буквата С

 • 18. 
  Селектирање е?
  • A. 

   Означување на дел од текстот

  • B. 

   Менување на бојата на дел од текстот

  • C. 

   Бришење на дел од текстот

  • D. 

   Менување на фонтот на текстот

 • 19. 
  Бојата кај Laser jet печатачите e местена во:
  • A. 

   Рибон

  • B. 

   Кертриџ

  • C. 

   Тонер

 • 20. 
  Колку бита (bit, b) содржи еден бајт (byte, B)?
  • A. 

   16

  • B. 

   8

  • C. 

   1024

Back to Top Back to top