Kviz- Plavanje

23 Questions | Total Attempts: 574

SettingsSettingsSettings
Kviz- Plavanje - Quiz

Preveri svoje znanje.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pri kateri plavalni tehniki je značilen izmenični zavesljaj, pri katerem plavalec eno roko vbada v vodo, medtem ko ima drugo roko pod vodno gladino pravokotno na telo?
  • A. 

 • 2. 
  Katera od navedenih ni tekmovalna plavalna tehnika?
  • A. 

   Prsno.

  • B. 

   Metuljček.

  • C. 

   Kravl.

  • D. 

   Delfin.

 • 3. 
  Katera je najdaljša olimpijska plavalna disciplina v bazenu?
  • A. 

   100 m prosto.

  • B. 

   400 m mešano.

  • C. 

   1500 m prosto.

  • D. 

   Maraton 25 km.

 • 4. 
  Kolikšna je dolžina olimpijskega bazena?
  • A. 

   25 m.

  • B. 

   60 m.

  • C. 

   30 m.

  • D. 

   50 m.

 • 5. 
  Kaj je plovnost?
  • A. 

   Sposobnost mirujočega telesa, da se potopi.

  • B. 

   Sposobnost gibajočega telesa, da se obdrži na vodni gladini.

  • C. 

   Sposobnost gibajočega telesa, da se potopi.

  • D. 

   Sposobnost mirujočega telesa,da se obdrži na vodni gladini.

 • 6. 
  Kako lahko plavalec počiva v vodi?
  • A. 

   Uleže se na hrbet in z rokami in nogami zavzame kar največjo površino.

  • B. 

   Uleže se na prsi ter z rokami in nogami zavzame čim večjo površino.

  • C. 

   Plavalec med plavanjem ne more počivati.

  • D. 

   Postavi se v pokončni položaj in zakloni glavo.

 • 7. 
  Katero je osnovno varnostno pravilo pri skokih v vodo?
  • A. 

   Ne skači v vodo, če ne vidiš dna!

  • B. 

   Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini!

  • C. 

   Ne skači v vodo, če ne znaš skočiti na glavo!

  • D. 

   Ne skači v vodo, če te ne gleda vsaj en prijatelj!

 • 8. 
  Kolikšna je najprimernejša temperatura vode za učenje plavanja?
  • A. 

   20 - 22 stopinj C.

  • B. 

   22 - 24 stopinj C.

  • C. 

   25 - 28 stopinj C.

  • D. 

   29 - 32 stopinj C.

 • 9. 
  Kako se imenuje način neprekinjenega gibanja plavalca med plavanjem, ki je opredeljen s tekmovalnimi pravili?
  • A. 

   Plavalna tehnika.

  • B. 

   Plavalna disciplina.

  • C. 

   Plavalni slog.

  • D. 

   Plavalna oblika.

 • 10. 
  Kateri od navedenih je najprimernejši način pri reševanju utapljajočega iz vode?
  • A. 

   Reševanje z obale.

  • B. 

   Reševanje s plovnega objekta.

  • C. 

   Osebno reševanje.

  • D. 

   Samoreševanje

 • 11. 
  Kakšno je štartno povelje pri plavanju?
  • A. 

   Na svoja mesta - štartni signal.

  • B. 

   Na mesta - štartni signal.

  • C. 

   Na mesta - pozor - štartni signal.

  • D. 

   Pozor - na mesta - štartni signal.

 • 12. 
  Kako mora reševalec pravilno skočiti v vodo, če rešujemo onemoglega ali utaplajočega?
  • A. 

   Na glavo, čim bližje utaplajočemu.

  • B. 

   Na noge, brez potopitve.

  • C. 

   Na glavo čim globje.

  • D. 

   Na noge, da se dotakne tal, in potem odrine.

 • 13. 
  Katera od naštetih plavalnih tehnik omogoča vrhunskim tekmovalcem najhitrejše plavanje?
  • A. 

   Hrbtno.

  • B. 

   Prsno.

  • C. 

   Kravl.

  • D. 

   Delfin.

 • 14. 
  Kakšni so zaveslaji z rokami pri hrbtni plavalni tehniki?
  • A. 

   Izmenični; plavalec vesla tako, da je kot med rokama 180 stopinj.

  • B. 

   Izmenični; ko plavalec prvo roko vbada v vodo, z drugo roko odriva vodo pod vodno gladino.

  • C. 

   Soročno; plavalec vrača pokrčeni roki nizko nad vodo.

  • D. 

   Soročni; plavalec vrača roki od glave proti telesu nad vodno gladino.

 • 15. 
  S katero od naštetih plavalnih tehnik vrhunski tekmovalci plavajo najpočasneje?
  • A. 

   Delfin.

  • B. 

   Prsno.

  • C. 

   Hrbtno.

  • D. 

   Kravl.

 • 16. 
  Koliko metrov mora preplavati učenec, da osvoji naziv bronasti delfin?
  • A. 

   25 m.

  • B. 

   50 m.

  • C. 

   100 m.

  • D. 

   1000 m.

 • 17. 
  Pri katerih plavalnih tehnikah se mora plavalec pri obratu z obema rokama sočasno dotakniti stene?
  • A. 

   Pri kravlu in prsni tehniki.

  • B. 

   Pri hrbtni tehniki in kravlu.

  • C. 

   Pri prsni tehniki in delfinu.

  • D. 

   Pri prsni tehniki in hrbtni tehniki.

 • 18. 
  Kakšen je zaveslaj z rokami pri tehniki delfin?
  • A. 

   Soročen; plavalec vrača roki tik pod vodno gladino.

  • B. 

   Izmeničen; ko plavalec prvo roko vbada v vodo, ima drugo nad vodo.

  • C. 

   Soročen; plavalec vrača iztegnjeni roki nizko nad vodo.

  • D. 

   Izmeničen; plavalec vesla tako, da vrača eno roko nad vodo, drugo pa pod vodo.

 • 19. 
  Katere hidrostatične sile delujejo na plavalca?
  • A. 

   Sile na telo, vlečna sila.

  • B. 

   Sila teže, sila vzgona.

  • C. 

   Sile na okončine, zaviralna sila.

  • D. 

   Vlečna sila, sila dinamičnega vzgona.

 • 20. 
  Kdaj sme pri štafetnem plavanju štartati naslednji tekmovalec?
  • A. 

   Ko tekmovalec, ki je plaval pred njim, priplava skoraj do stene bazena.

  • B. 

   Ko tekmovalec, ki je plaval pred njim, dotakne stene bazena.

  • C. 

   Ko tekmovalec, ki je plaval pred njim, obrača na drugi strani bazena.

  • D. 

   Ko tekmovalec, ki je plaval pred njim, zakljiče: >>Zdaj!

 • 21. 
  Kaj je plavalna disciplina?
  • A. 

   Poljubna razdalija, ki jo mora preplavati plavalec v katerekoli tehniki, ne da bi se pri tem ustavil ali spremenil tehniko plavanja.

  • B. 

   Poljubna razdalija, ki jo mora preplavati plavalec v določeni tehniki, vendar mora biti razdalja prej napovedana.

  • C. 

   Določena razdalja, ki jo mora preplavati plavalec v katerikoli tehniki z vmesnimi odmori, če je zelo utrujen.

  • D. 

   S pravili določena razdalja, ki jo mora plavalec ali več plavalcev preplavati v določeni plavalni tehniki ali tehnikah.

 • 22. 
  Kako imenujemo delo nog pri plavanju?
  • A. 

   Udarec.

  • B. 

   Zaveslaj.

  • C. 

   Plosk.

  • D. 

   Odriv.

 • 23. 
  Koliko tekmovalcev se pomeri v finalu plavalne tekme?
  • A. 

   12.

  • B. 

   8.

  • C. 

   6.

  • D. 

   10.

Back to Top Back to top