Kviz O Mihjlu Pupinu

5 Questions | Total Attempts: 113

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz O Mihjlu Pupinu

Proverite svoje poznavanje života i rada Mihjla Pupina 


Questions and Answers
 • 1. 
   Kako se zove naučnik sa slike?
  • A. 

   Mihajlo Pupin

  • B. 

   Milutin Milanković

  • C. 

   Nikola Tesla

 • 2. 
  Mihajlo Pupin je rođen u ...
  • A. 

   Idvoru

  • B. 

   Somboru

  • C. 

   Kostolcu

 • 3. 
  Mihajlo Pupin je rođen 9.10.1854.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 4. 
  Mihajlo Pupin je najveći deo života proveo u ____________
Back to Top Back to top