Kviz Evropske Unije 1

20 vpraanj

Settings
Please wait...
Kviz Evropske Unije 1

Kviz Evropske unije 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Koliko držav je včlanjeno v Evropsko unijo pa zadnji širitvi?
  • A. 

   14

  • B. 

   27

  • C. 

   29

 • 2. 
  Ali ima Evropska unija svojo himno?
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da, zadnji stavek Beethovnove Devete simfonije ( Oda radosti )

  • C. 

   Da, skladbo Insieme Tota Cotugna

 • 3. 
  Koliko zvezd bo na zastavi Evropske unije po naslednji širitvi?
  • A. 

   12

  • B. 

   27

  • C. 

   29

 • 4. 
  Razdalja med Ljubljano in Brusljem znaša:
  • A. 

   1380km

  • B. 

   988km

  • C. 

   1188km

 • 5. 
  Robert Schuman je dal pobudo za simboličen začetek povezovanja evropskih držav. V kateri državi je bil tudi zunanji minister?
  • A. 

   Nemčija

  • B. 

   Francija

  • C. 

   Madžarska

 • 6. 
  Katerega leta je bila podpisana pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ( ESPJ ), ki velja za začetek evropskega povezovanja?
  • A. 

   1950

  • B. 

   1951

  • C. 

   1956

 • 7. 
  V katerem mestu je bila leta 1957 podpisana pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti ( EGS ), ki velja za začetek evropskega povezovanja?
  • A. 

   Bruselj

  • B. 

   Rim

  • C. 

   Pariz

 • 8. 
  Kaj so naredile članice EGS v prvih letih svojega povezovanja?
  • A. 

   Odpravile carine

  • B. 

   Ustanovile Ligo prvakov v nogometu

  • C. 

   Začele ustvarjati evropsko kulturo

 • 9. 
  Katera izmed omenjenih držav je postala članica Evropske unije leta 1995?
  • A. 

   Danska

  • B. 

   Portugalska

  • C. 

   Finska

 • 10. 
  Katera pogodba pomembna za delovanje Evropske unije ne obstaja?
  • A. 

   Maastrichtska pogodba

  • B. 

   Amsterdamska pogodba

  • C. 

   Manchesterska pogodba

 • 11. 
  .- Kolikokrat do sedaj se je Evropska unija širila, to pomeni povečala število svojih članic?
  • A. 

   štirikrat

  • B. 

   šestkrat

  • C. 

   Sedemkrat

 • 12. 
  Česa Evropska unija ne počne?
  • A. 

   Si prizadeva za več in tudi boljših delovnih mest

  • B. 

   Nudi humanitarno in razvojno pomoč

  • C. 

   Oblikuje osnovnošolski in srednješolski predmetnik

 • 13. 
  Katera izmed ustanov Evropske unije ni vključena v sprejemanje evropske zakonodaje?
  • A. 

   Evropski parlament

  • B. 

   Sodišče Evropskih skupnosti

  • C. 

   Evropska komisija

 • 14. 
  Kaj je Evropski svet?
  • A. 

   Srečanj predsednikov držav oziroma vlad vseh članic Evropske unije, ki ima vlogo politične koordinacije

  • B. 

   Srečanje zunanjih ministrov iz vseh članic Evropske unije

  • C. 

   Srečanje predsednikov držav oziroma vlad vsh evropskih držav

 • 15. 
  Kaj je CORERER?
  • A. 

   Ustanova, v kateri so zbrani predstavniki gospodarstva, delavci, kmetje in nevladne organizacije

  • B. 

   Odbor stalnih predstavnikov v Svetu Evropske unije, ki pripravlja delo ministrov

  • C. 

   Evropska agencija za varnost v letalstvu

 • 16. 
  Kje ima sedež Računsko sodišče Evropske unije?
  • A. 

   V Strasburgu

  • B. 

   V Luxemburgu

  • C. 

   V Frankfurtu

 • 17. 
  Česa Evropska komisija ne počne?
  • A. 

   Predlaga nove evropske zakone in predpise

  • B. 

   Potrjuje proračun Evropske unije

  • C. 

   Skrbi za to, da se skupni zakoni uporabljajo v vseh državah članicah

 • 18. 
  Koga zastopajo poslanci v Evropskem parlamentu?
  • A. 

   Države v katerih so bili izvoljeni

  • B. 

   Teoretično vse prebivalce Evropske unije, praktično pa na odločanje vpliva tudi strankarska pripadnost in interesi države iz katere izhajajo

  • C. 

   Evropska mesta in regije

 • 19. 
  Katera je glavna naloga Sodišča Evropskih skupnosti?
  • A. 

   Je končni razsodnik v primeru sporov v zvezi z zakonodajo Evropske unije

  • B. 

   Zagotavlja stabilnost evra v evrskem območju

  • C. 

   Preverja vse izdatke in prihodke Evropske unije

 • 20. 
  Kaj je Europe Direct?
  • A. 

   Evropski sklad, namenjen izboljšanju konkurenčnosti kmetijstva

  • B. 

   Mreža informacijskih pisarn, ki državljanom nudijo informacije o Evropski uniji

  • C. 

   Ime mirovne operacije v Bosni in Hercegovini