Kviz: Določna oblika pridevnika
5 vpraanj
Katero obliko bi uporabili?