Kuzi Shkencash,biologji Kimi Mjeksi

22 Pyetjet
Kuzi Shkencash,biologji Kimi Mjeksi

kuizi i alban shkenca

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Nga rrjedh fjala kimi
  • A. 

   Diell

  • B. 

   Uje

  • C. 

   Hena

  • D. 

   Qielli

  • E. 

   Toke

 • 2. 
  Nga cila gjuhe rrjedh fjalla izomeri 
  • A. 

   Greqishtja

  • B. 

   Latinishtja

  • C. 

   Arabishtja

  • D. 

   Frengjishtja

  • E. 

   Sllovenishtja

 • 3. 
  Sa  peshon zemra e njeriut
  • A. 

   150-160gr

  • B. 

   170-180gr

  • C. 

   130-140gr

  • D. 

   200-220gr

  • E. 

   250-300gr

 • 4. 
  Si quhen ndryshe alkenet
  • A. 

   Olefina

  • B. 

   Prarfina

  • C. 

   Naftene

  • D. 

   Tretsira

  • E. 

   Baza acidike

 • 5. 
  Kush e zbuloi benzenin dhe ne cilin vite
  • A. 

   Faradeji 1825

  • B. 

   Bercelius 1806

  • C. 

   Medeljevi 1807

  • D. 

   Fridrich wohler 1828

  • E. 

   Frderich kekule 1882

 • 6. 
  Cila eshte pjesa e pandashme e qelizes
  • A. 

   Memebrama

  • B. 

   Citoplazma

  • C. 

   Berthama

  • D. 

   Vakuola

  • E. 

   Organelet e citoplazmes

 • 7. 
  Hidrokarbure quhen komponimet qe kan>
  • A. 

   O2

  • B. 

   C dhe H

  • C. 

   S dhe Br

  • D. 

   N dhe Fe

  • E. 

   Ca dhe Cl

 • 8. 
  Kush e hodhi poshte teorine vis vitalis apo teorine vis vitalistike
  • A. 

   Kekule

  • B. 

   Friderich wohler

  • C. 

   Medeljevi

  • D. 

   Njutoni

  • E. 

   Berceliusi

 • 9. 
  Shkenca qe studion ndertimin e mbrendshem quhet
  • A. 

   Anatomi

  • B. 

   Morfologji

  • C. 

   Citologji

  • D. 

   Histologji

  • E. 

   Biokimi

 • 10. 
  Ndotsi  kryesor i ajrit eshte
  • A. 

   Monoksidi i karbonit

  • B. 

   Amoniaku

  • C. 

   Sulfatet

  • D. 

   Acidet fosforike

  • E. 

   Oksidet e azoteve

 • 11. 
  CH4 eshte formula
  • A. 

   Metanit

  • B. 

   Propanit

  • C. 

   Etanit

  • D. 

   Heksanit

  • E. 

   Dekanit

 • 12. 
  Izomeria optike paraqet
  • A. 

   Vargun karbonik me grupe te ndryshme funkisonare

  • B. 

   Vargun e degzuar me grupe te njejta funkisonare

  • C. 

   Cis retinalin dhe trans retinalin me q-rast fitohen proceset enzimatike si biokatalizator

  • D. 

   Alkanet me numer te njete te atomeve dhe pa grup funkisonar

  • E. 

   Alkenet me numer te njete te atome dhe me grupe te ndryshme funksionare

 • 13. 
  Per formimin e naftes jan dhene
  • A. 

   2 hipoteza

  • B. 

   3 hipoteza

  • C. 

   4 hipoteza

  • D. 

   7 hipoteza

  • E. 

   9 hipoteza

 • 14. 
  Lendet e djegshme jane
  • A. 

   Uji

  • B. 

   Era

  • C. 

   Hidrogjeni

  • D. 

   Nafta

  • E. 

   Thengjilli

 • 15. 
  Sa eritrocite ka ne gjak
  • A. 

   4.5-5milion

  • B. 

   3.4-4milon

  • C. 

   1.5-2milon

  • D. 

   0.5-1milon

  • E. 

   5.000-10.000

 • 16. 
  Gjate procesit te fotosintezes qka lirohet
  • A. 

   Oksigjeni

  • B. 

   Dioksidi i karbonit

  • C. 

   Azoti

  • D. 

   Sulfuri

  • E. 

   Kalciumi

 • 17. 
  Sa azot ka ne natyre
  • A. 

   45%

  • B. 

   34%

  • C. 

   0.6%

  • D. 

   1.4%

  • E. 

   78%

 • 18. 
  Si quhet ashti qe sherben per ta levizur koken
  • A. 

   Atllas

  • B. 

   Humerusi

  • C. 

   Radius

  • D. 

   Kubitusi

  • E. 

   Femuri

 • 19. 
  Si quhet bashkjetesa e algave dhe kerpurdhave
  • A. 

   Simbioze

  • B. 

   Tromboze

  • C. 

   Homotoz

  • D. 

   Dentoze

  • E. 

   Parafenoz

 • 20. 
  Sa jetojne leukocitet
  • A. 

   110

  • B. 

   220

  • C. 

   120

  • D. 

   340

  • E. 

   260

 • 21. 
  Si quhen algat
  • A. 

   Talus-tallofite

  • B. 

   Kormofitet

  • C. 

   Leofitet

  • D. 

   Reofitet

  • E. 

   Likofite

 • 22. 
  C3OH eshte formula e
  • A. 

   metanoli

  • B. 

   Etanoli

  • C. 

   Heksanoli

  • D. 

   Oktanoli

  • E. 

   Pentanoli