Kuizi Islam-ehli Sune Wel Xhema

10 Questions | Total Attempts: 1463

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuizi Islam-ehli Sune Wel Xhema

Kuizi Islam---Provoni Njohurit Tuaja


Questions and Answers
 • 1. 
  Si Quhet Sureja e cila mban emrin e Lumit të Xhennetit?
  • A. 

   Suretul Hud

  • B. 

   Suretut-Taha

  • C. 

   Suretul-Keuther

  • D. 

   Suretul Kadr

  • E. 

   Suretul-Ihlas

 • 2. 
  Kur e Cliroj Mekken Muhammedi a.s ka gjetur?
  • A. 

   366.idhuj

  • B. 

   360.idhuj

  • C. 

   160.idhuj

  • D. 

   260.idhuj

  • E. 

   380.idhuj

 • 3. 
  Kush e ka shkrujtur Librin"Kur`ani Famëmadh në këndvështrimin shkencor?
  • A. 

   Adnan Abrashi

  • B. 

   Ali Iljazi

  • C. 

   Fetih Mehdiu

  • D. 

   Emin Behrami

  • E. 

   Sherif Ahmedi

 • 4. 
  Ai i cili e din Kur`anin përmendësh quhet?
  • A. 

   Fekih

  • B. 

   Karia

  • C. 

   Hafidh

  • D. 

   Katib

  • E. 

   Muhadith

 • 5. 
  Halifi i Tret në Islam ishte:
  • A. 

   Ebu Bekri r.a

  • B. 

   Othmani r.a

  • C. 

   Omeri r.a

  • D. 

   Aliu r.a

  • E. 

   Omer Abdul Azizi

 • 6. 
  Shpallja e Kur`anit ka filluar në vitin?
  • A. 

   617

  • B. 

   571

  • C. 

   570

  • D. 

   637

  • E. 

   610

 • 7. 
  Në Cilin vend të Evropës Muslimanët Sunduan afër 800 vjet?
  • A. 

   Libi

  • B. 

   Itali

  • C. 

   Sicili

  • D. 

   Spanjë

  • E. 

   Holand

 • 8. 
  All-llahu xh.sh në suren edh-dharijat thotë:
  • A. 

   Nuk i krijova xhinët dhe njerzit pos të më përkujtojn

  • B. 

   Nuk i krijova xhinët dhe njerzit pos të më adhurojn

  • C. 

   Nuk i krijova xhinët dhe njerzit pos të bëjn sexhde

  • D. 

   Nuk i krijova xhinët dhe njerzit pos të më përmendin

  • E. 

   Nuk i krijova xhinët dhe njerzit pos të më bë dua

 • 9. 
  Si quhej Pushtuesi i Konstadionopolit dhe i Bosnes?
  • A. 

   Ejub

  • B. 

   Salahuddin

  • C. 

   Nurrudin

  • D. 

   Mehmet el Fatih

  • E. 

   Halid ibn Velid

 • 10. 
  SA HERË FJALA ALLAH PËRMENDET NË KUR`AN
  • A. 

   40.Herë

  • B. 

   63.Herë

  • C. 

   1927.Herë

  • D. 

   1697.Herë

  • E. 

   1700.Herë

Back to Top Back to top