Kuizi I Ramazanit(Testoni Njohurite Tuaja)

30 Pyetjet | Total Attempts: 485

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuizi I Ramazanit(Testoni Njohurite Tuaja)

Ne kete Kuiz do të keni mundësi ti testoni njohurit tuaja ne lidhje me Ramazanin


Questions and Answers
 • 1. 
  Prishja e agjërimit , pa pasur ndonjë arsye objektive,detyron agjërim kaza dhe kefaret?
  • A. 

   Po

  • B. 

   Jo

 • 2. 
  Nga fjalitë e mëposhtme, cila prej tyre s`ka asnjë lidhje me Ramazanin?
  • A. 

   A) Shkuarja në Haxh.

  • B. 

   B) Agjërimi.

  • C. 

   C) Fillimi i zbritjes së Kur`anit.

  • D. 

   D) Nata e Kadrit.

 • 3. 
  Me fjalët "Agjërimi është mburojë" Profeti (a.s) thekson faktin se agjërimi na mbron nga veprat e këqija dhe nga gjynahet?
  • A. 

   E Sakt

  • B. 

   E Gabuar

 • 4. 
  Agjërimi është një adhurim  i rëndësishëm, i cili na ruan nga veprimet  e këqija në këtë botë si de nga xhehennemi në botën tjetër.Gjithashtu ai është ndërmjetësues për faljen  e gjunaheve tona?
  • A. 

   E Sakt

  • B. 

   E Gabuar

 • 5. 
  Fidja është shuma monetare ose sasia në ushqim që japin besimtarët e thyer  në moshë, që nuk mund të agjëojnë dhe të sëmurët që nuk shpresojnë në përmirësimin e gjendjes së tyre shëndetsore?
  • A. 

   E Sakt

  • B. 

   E Gabuar

 • 6. 
  Agjërimi që ne kemi vendosur të agjërojm për hirë të Zotit quhet Kefaret?
  • A. 

   E Sakt

  • B. 

   E Gabuar

 • 7. 
  Qëndrimi në xhami për një periudhë të caktuar, për të bërë ibadet, quhet yftar?
  • A. 

   E Sakt

  • B. 

   E Gabuar

 • 8. 
  Cili nga agjërimet e mëposhtme është Vaxhib?
  • A. 

   A) Agjërimi nafil.

  • B. 

   B) Agjërimi i Muharremit.

  • C. 

   C) Agjërimi i zotimit.

  • D. 

   D) Agjërimi i Ramazanit.

 • 9. 
  Libri ynë Kur`ani , ka filluar të zbresë në muajn e Miraxhit?
  • A. 

   E Sakt

  • B. 

   E Gabuar

 • 10. 
  Agjërimi prishet në qoft se hahet dhe pihet qoft edhe me hares#?
  • A. 

   E Sakt

  • B. 

   E Gabuar

 • 11. 
  Personi, i cili ha ose pi diçka në rast harrese dhe pastaj mendon se iu prish agjërimi, duhet më vonë të mbaj agjërim..........?
 • 12. 
  Cila nuk shënon përfitimet tona nga muaji i Ramazanit?
  • A. 

   A) Me agjërim fitojm kënaqësinë e Allahut xh.sh.

  • B. 

   B) Duke agjëruar ndihmojm të varfërit.

  • C. 

   C) Agjërimi na mban larg punëve të këqija dhe mëkateve, si dhe larg dënimit të xhehenemit.

  • D. 

   D) Agjërimi na mëson durim.

 • 13. 
  Si quhet koha ndërmjet mbarrimit të natës dhe fillimit të sabahut?
  • A. 

   A) Imsak

  • B. 

   B) Syfyr

  • C. 

   C) Iftar

  • D. 

   D) Itikaf

 • 14. 
  Cila nga veprimet e mëposhtme nuk e prish agjërimin?
  • A. 

   A) Çelja e yftarit pa hyrë akshami, duke pandehur hyrjen e tij.

  • B. 

   B) Bërja banjë ose dush për tu freskuar.

  • C. 

   C) Përtypja e një thërmie në madhësinë e një qiqre të mbetur ndërmjet dhëmbëve.

  • D. 

   D) Të kapërdish pa dashje ndonjë flok bore, kokër breshëri apo pikë shiu.

 • 15. 
  Cila nga këto veprime nuk e prish agjërimin?
  • A. 

   A) Të hashë diçka që nuk përdoret si material ushqimorë.

  • B. 

   B) Të kapërdisësh flokë bore, kokër breshëri apo pikë shiu.

  • C. 

   C) Të kapërdisësh (përcjellësh) pështimën.

  • D. 

   D) Kalimi i ujit të abdesit në fyt.

 • 16. 
  Ramazani është muaji, fillimi i të cilit është............mesi i të cilit është..............dhe fundi i të cilit është shpëtim nga zjarri i xhehennemit
 • 17. 
  Cila nga  arsyet e mëposhtme obligon agjërim kaza?
  • A. 

   A) Hyrja e ujit në vesh gjatë bërjes banjo

  • B. 

   B) Hyrja e pluhurit apo tymit në gojë pa dëshirën tënde

  • C. 

   C) Kërcnimi dhe detyrimi i prishjes së agjërimit

  • D. 

   D) Vjellja e agjëruesit në mënyrë të padëshiruar

 • 18. 
  Cila është arsya kryesore e agjërimit të muslimanëvegjatë muajt të Ramazanit?
  • A. 

   A) Kontrolli i egos

  • B. 

   B) Shëndeti

  • C. 

   C) Krijimi i raporteve sa më të mira me mjedisin ku jeton

  • D. 

   D) Zbatimi i urdhërit të Allahut xh.sh

 • 19. 
  Allahu xh.sh thotë:“Çdo punë e birit të Ademit është për të,përveç ........?,që në të vërtetë është vetëm për mua dhe unë e shpërblejë për të”
 • 20. 
  Allahu Xh.sh thotë: " Muaji i Ramadanit që në te (filloi të) shpallet.....?që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra)."
 • 21. 
  Dhënia e Sadekatul Fitrit është?
  • A. 

   Farz

  • B. 

   Vaxhib

  • C. 

   Sunedi muekede

  • D. 

   Mustehab

 • 22. 
  Cila nga këto shkaqe nuk konsiderohet objektiv për prishjen e agjërimit?
  • A. 

   A) Ardhja e mysafirit në shtëpi

  • B. 

   B) Kërcnimi me vdekje apo plagosje

  • C. 

   C) Lufta me armikun

  • D. 

   D) Udhëtimi

 • 23. 
  Pejgamberi s.a.w.s ka thënë: Vërte0δ agjëruesi i ka dy gzime:
  • A. 

   Kur të shkon në xhami dhe fal namazin e teravis

  • B. 

   Kur të han syfir dhe të flen

  • C. 

   Kur Te Han Iftar dhe . Kur Te Takohet me All-Llahun

  • D. 

   Kur të kryhet ramazani e të ban Bajram

 • 24. 
  Në baz të shumicës së dijetarve Islam namazi i teravis sa rekate i ka?
  • A. 

   8 rekate

  • B. 

   11 rekate

  • C. 

   20 rekate

  • D. 

   36 rekate

 • 25. 
  Agjëroni që të keni..................
Back to Top Back to top