Kuiz Untuk Dunia Sains Dan Teknologi Bagi Tahun 1
15 Questions
Berdasarkan soalan yang diberikan , nyatakan betul bagi penyataan yang betul manakala salah bagi penyataan yang salah.