Kuiz Teori Modul 8 Pelarasan Pd Tarikh Imbangan Duga Dan Penyediaan Penyata Kewangan

10 Questions | Total Attempts: 43

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Teori Modul 8 Pelarasan Pd Tarikh Imbangan Duga Dan Penyediaan Penyata Kewangan

Anda buat anda yang berjaya. . . InsyaAllah. .


Questions and Answers
 • 1. 
  Penyediaan Penyata Kewangan tertakluk kepada asas perakaunan iaitu ....
  • A. 

   Perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akruan

  • B. 

   Perakaunan asas untung dan perakaunan asas rugi

  • C. 

   Perakaunan asas nominal dan perakaunan asas prabayar

  • D. 

   Perakaunan asas tunai dan perakaunan asas hutang

 • 2. 
  Perakaunan asas akruan ialah hasil dan belanja akan direkodkan jika menerima atau mengeluarkan tunai sahaja.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Berikut adalah akaun yang terlibat di dalam PELARASAN AKAUN NOMINAL KECUALI...
  • A. 

   Susut niai 

  • B. 

   Akaun belanja

  • C. 

   Akaun hasil

  • D. 

   Buku tunai

 • 4. 
  Hasil belum terperoleh adalah hasil bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi wang tunai telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Di dalam Penyata Kewangan , Hasil belum terima adalah merupakan ...
  • A. 

   Liabiliti bukan semasa

  • B. 

   Liabiliti semasa

  • C. 

   Aset semasa 

  • D. 

   Aset bukan semasa

 • 6. 
  Belanja atau bayaran yang belum dijelaskan dalam tempoh perakaunan semasa dinamakan..
  • A. 

   Belanja prabayar

  • B. 

   Belanja belum bayar

  • C. 

   Belanja terdahulu

  • D. 

   Belanja belum terperoleh

 • 7. 
  Di dalam penyata kewangan, belanja belum bayar akan ditunjukkan sebagai...
  • A. 

   Liabiliti semasa

  • B. 

   Liabiliti bukan semasa

  • C. 

   Aset semasa

  • D. 

   Aset bukan semasa

 • 8. 
  Segala hutang yang PASTI tidak dapat dikutip dinamakan sebagai hutang ragu...
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Hutang lapuk akan diisytiharkan sebagai ...
  • A. 

   Hasil perniagaan

  • B. 

   Aset perniagaan

  • C. 

   Untung perniagaan

  • D. 

   Belanja perniagaan

 • 10. 
  Hutang lapuk tetapi dijelaskan oleh penghutang semula dikategorikan sebagai...
  • A. 

   Hutang lapuk ragu

  • B. 

   Hutang lapuk terpulih

  • C. 

   Hutang lapuk nominal

  • D. 

   Hutang lapuk selamat

Back to Top Back to top