Kuiz Perdagangan Tingkatan 5

5 Questions | Total Attempts: 755

SettingsSettingsSettings
Kuiz Perdagangan Tingkatan 5 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
   Bank yang manakah merupakan bank koperasi?
  • A. 

   Bank Saudagar

  • B. 

   Agrobank Malaysia

  • C. 

   Bank Simpanan Nasional

  • D. 

   Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

 • 2. 
  Penyataan yang manakah menerangkan ciri overdraf?
  • A. 

   Faedah atas overdarf dikira secara tahunan

  • B. 

   Kemudahan diberi kepada pemegangan akaun semasa

  • C. 

   Pemohon perlu mengemukakan perujuk dan penjamin

  • D. 

   Pendahuluan diberi kepada pemegangan akaun simpanan tetap

 • 3. 
  Mengapa peniaga suka menggunakan cek membuat pembayaran?
  • A. 

   Cek merupakan wang sah

  • B. 

   Cek boleh dipindah milik

  • C. 

   Cek dijamin bayaran oleh bank

  • D. 

   Cek boleh dijadikan bukti pembayaran

 • 4. 
  Bagaimanakah syarikat pajakan dapat membantu seorang usahawan industri kecil yang menghadapi kekurangan modal untuk membeli mesin baru?
  • A. 

   Membeli mesin baru untuk disewakan

  • B. 

   Menyumbangkan sebuah mesin terpakai

  • C. 

   Menjadi penjamin untuk mendapat pinjaman dari bank

  • D. 

   Mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan Malaysia Berhad

 • 5. 
  Antara berikut yang manakah bank badan berkanun?
  • A. 

   Bank Negara Malaysia

  • B. 

   Bank Simpanan Nasional

  • C. 

   Affin Merchant Bank Berhad

  • D. 

   Bank Muamalat Malaysia Berhad

Back to Top Back to top