Kuiz Mt 001 13-14 April 2019

10 Soalan | Total Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Mt 001 13-14 April 2019

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Berdasarkan rajah di bawah, cari nilai H x H.
  • A. 

   6 274

  • B. 

   6 724

  • C. 

   551 308

  • D. 

   551 836

 • 2. 
  960000 - 5 ratus ribu - 4 puluh =
  • A. 

   409 900

  • B. 

   420 960

  • C. 

   450 900

  • D. 

   459 960

 • 3. 
  9 ratus + 50 ribu + 42 puluh ribu =
  • A. 

   450 000

  • B. 

   470 000

  • C. 

   470 900

  • D. 

   480 900

 • 4. 
  9 ratus ribu ÷ 25 =
  • A. 

   36 000

  • B. 

   63 000

  • C. 

   360 000

  • D. 

   630 000

 • 5. 
  Nilai digit bagi digit bergaris dalam nombor 15.647 ialah
  • A. 

   0.07

  • B. 

   0.007

  • C. 

   0.647

  • D. 

   15.007

 • 6. 
  Rajah di bawah terdiri daripada dua buah segi empat tepat yang sama saiz. Setiap segi empat tepat dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Hitung jumlah peratusan kawasan berlorek daripada kedua-dua segi empat tepat itu.
  • A. 

   180%

  • B. 

   160%

  • C. 

   130%

  • D. 

   120%

 • 7. 
  Jadual 6 di bawah menunjukkan bilangan kasut yang berlainan warna yang dihasilkan di sebuah kilang dalam suatu bulan tertentu. Warna Merah Biru Hitam Kuning Bilangan 10 543 8 294 13 188 580                                                          Jadual 6 Hitung jumlah bilangan kasut yang dihasilkan dalam bulan itu.
  • A. 

   31 392

  • B. 

   31 405

  • C. 

   31 505

  • D. 

   32 605

 • 8. 
  Jadual 5 di bawah menunjukkan bilangan baju yang dihasilkan oleh dua buah kilang, K dan L, dalam masa seminggu. Kilang Bilangan baju K 21 080 L 3 205 helai kurang daripada kilang K                                                  Jadual 5 Hitung bilangan baju yang dihasilkan oleh kilang L.
  • A. 

   17 875

  • B. 

   17 885

  • C. 

   18 285

  • D. 

   24 285

 • 9. 
  Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan sapu tangan yang berlainan warna yang dihasilkan oleh sebuah kilang. Warna Bilangan sapu tangan Kuning 106 850 Merah 50 120 Biru 350 helai kurang daripada sapu tangan merah Berapakah lebihnya bilangan sapu tangan kuning daripada bilangan sapu tangan biru?
  • A. 

   49 770

  • B. 

   56 730

  • C. 

   57 080

  • D. 

   91 727

 • 10. 
  Antara berikut, nombor manakah yang digit 8 adalah 8 000?
  • A. 

   82 506

  • B. 

   48 317

  • C. 

   19 841

  • D. 

   10 283

Back to Top Back to top