Kuiz Matematik

1 Question
Kuiz Matematik

Kuiz ini khusus untuk pelajar saya di kelas 3A SJKC Yuk Choy.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  RM3.50 x 5 = _________
  • A. 

   RM8.50

  • B. 

   RM15.50

  • C. 

   RM3.55

  • D. 

   RM15.00