Kuiz Komponen ICT 1

10 Questions | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Kuiz Komponen ICT 1 - Quiz

Kuiz ini membolehkan anda mengenali komponen-komponen ICT yang asas. Mengenali komponen dan fungsinya adalah asas yang penting dalam kemahiran ICt. Selamat mencuba!


Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan ICT?
  • A. 

   Internet Center Technology

  • B. 

   Information Communication Technology

  • C. 

   Information Class Technology

 • 2. 
  Apakah nama komponen ini?
  • A. 

   Monitor

  • B. 

   Speaker

  • C. 

   LCD

 • 3. 
  Apakah alat atau komponen yang digunakan untuk menaip di komputer?
  • A. 

   Pensil

  • B. 

   Keyboard

  • C. 

   Mesin taip

 • 4. 
  Namakan komponen di bawah ini?
  • A. 

   Tetikus

  • B. 

   CPU

  • C. 

   Skrin

 • 5. 
  Apakah fungsi tetikus?
  • A. 

   Memakan virus di dalam komputer

  • B. 

   Mengeluarkan bunyi.

  • C. 

   Menggerakkan anak panah atau 'cursor'.

 • 6. 
  Kesemua komponen komputer perlu digunakan dan dijaga dengan baik.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 7. 
  Apakah nama komponen ini?
  • A. 

   ICU

  • B. 

   CPU

  • C. 

   Monitor

 • 8. 
  Kemahiran ICT sangat penting untuk mendapatkan maklumat pada masa kini.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 9. 
  Pihak sekolah tidak menggalakan murid-murid menggunakan komputer di sekolah.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 10. 
  Selain komputer, anda juga boleh mendapatkan maklumat menggunakan alat di bawah ini. Apakah nama alatan ICT ini?
  • A. 

   Television

  • B. 

   IPad

  • C. 

   Komputer riba / 'Laptop'