Kuiz Interaktif Matematik Egzamen Kesyon

10 Questions | Total Attempts: 12773

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Interaktif Matematik Egzamen Kesyon

Questions and Answers
 • 1. 
  4 jam 45 minit = .................. minit.
  • A. 

   240

  • B. 

   280

  • C. 

   285

  • D. 

   290

 • 2. 
   jam + 35 minit =
  • A. 

   38 minit

  • B. 

   39 minit

  • C. 

   1 jam 20 minit

  • D. 

   1 jam 35 minit

 • 3. 
  Suatu pertunjukkan silap mata bermula pada jam 8:15 malam dan tamat pada jam 10:30 malam. Dalam tempoh itu, gangguan elektrik berlaku selama 30 minit. Berapa lamakah pertunjukan silap mata itu dapat diadakan?
  • A. 

   1 jam 45 minit

  • B. 

   1 jam 55 minit

  • C. 

   2 jam 45 minit

  • D. 

   2 jam 55 minit

 • 4. 
   dekad sama dengan
  • A. 

   5 tahun

  • B. 

   10 tahun

  • C. 

   50 tahun

  • D. 

   100 tahun

 • 5. 
  Setiap minggu, Lina menghadiri kelas tuisyen selama 3 hari dari jam 3.00 petang hingga 4.30 petang. Berapakah jumlah masa tuisyen Lina dalam tempoh seminggu itu?
  • A. 

   1 jam 30 minit

  • B. 

   2 jam 30 minit

  • C. 

   3 jam 30 minit

  • D. 

   4 jam 30 minit

 • 6. 
  1 alaf + 2 abad + 2 dekad = .................... tahun
  • A. 

   1 622

  • B. 

   1 442

  • C. 

   1 220

  • D. 

   1 022

 • 7. 
  65 bulan bersamaan dengan
  • A. 

   5 tahun 5 bulan

  • B. 

   6 tahun 1 bulan

  • C. 

   7 tahun 3 bulan

  • D. 

   8 tahun 4 bulan

 • 8. 
  Cik Siti membeli segelung reben yang panjangnya 6 m. Sebahagian daripada reben itu telah digunakan dan bakinya ialah 3.5 m. Berapakah panjang reben yang telah digunakan dalam cm?
  • A. 

   2.5

  • B. 

   25

  • C. 

   250

  • D. 

   2 500

 • 9. 
  Antara yang berikut, yang manakah benar?
  • A. 

   5.5 m = 440 mm

  • B. 

   55 cm = 5.5 mm

  • C. 

   5.5 m = 550 cm

  • D. 

   55 mm = 550 cm

 • 10. 
  21 m - 175 cm = ............. m
  • A. 

   3.11

  • B. 

   23.81

  • C. 

   31.1

  • D. 

   311

Back to Top Back to top