Kuiz Geografi Form1 Bab 1-3

10 Pertanyaan
Kuiz Geografi Form1 Bab 1-3

GuD lUcK!

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah maksud kedudukan?
  • A. 

   Lokasi atau tempat berdasarkan titik rujukan

  • B. 

   Tempat atau lokasi sesuatu objek

  • C. 

   Persilangan garisan lajur dan garisan baris

 • 2. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan koordinat?
  • A. 

   Menentukan lokasi atau tempat sesuatu benda berdasarkan titik rujukan

  • B. 

   Nisbah atau kadar jarak dalam peta untuk mewakili jarak sebenar di permukaan bumi

  • C. 

   Jauh diantara 2 tempat

  • D. 

   Lokasi seperti kanan,kiri,depan dan belakang

 • 3. 
  Apakah maksud relatif?
  • A. 

   Titik persilangan garisan lajur dan baris

  • B. 

   Jauh di antara 2 tempat

  • C. 

   Menyatakan garisan lajur kemudian baris

  • D. 

   Menentukan lokasi atau tempat berdasarkan titik rujukan

 • 4. 
  Hala ke sesuatu tempat ke sesuatu tempat yang lain....
  • A. 

   Koordinat

  • B. 

   Skala

  • C. 

   Jarak

  • D. 

   Hala

 • 5. 
  Arah mata angin....
  • A. 

   Utara

  • B. 

   Barat timur

  • C. 

   Selatan

  • D. 

   Barat hala

 • 6. 
  Tenggara adalah salah satu arah mata angin
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Skala adalah nisbah atau kadar jarak dalam peta atau pelan sebagai ganti atau mewakili jarak sebenar di permukaan bumi...
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Relatif = Saling berkait sesuatu dengan yang lain.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan GRAF?
 • 10. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan peta??
  • A. 

   Lukisan sebahagian permukaan bumi yang dilihat dari aras yang tinggi.

  • B. 

   Jauh diantara 2 tempat.

  • C. 

   Mempunyai ciri2 geografi yang sangat lengkap.