Kuiz Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan

6 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan

SELAMAT MENJAWAB!


Questions and Answers
 • 1. 
  Etika manakah yang tidak patut diamalkan oleh pengkaji dalam melaksanakan penyelidikan?
  • A. 

   Melaporkan data dengan jujur

  • B. 

   Menghormati hak cipta dan harta intelektual

  • C. 

   Meniru hasil orang lain

  • D. 

   Melindungi maklumat sulit

 • 2. 
  Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai jenis-jenis penyelidikan?
  • A. 

    Eksperimental

  • B. 

   Kes

  • C. 

   Etnografi

  • D. 

   Asas

 • 3. 
  Tandakan jawapan yang merujuk kepada jenis-jenis penyelidikan
  • A. 

   Gunaan

  • B. 

   Tindakan

  • C. 

   Kuasi eksperimen

  • D. 

   Penilaian

 • 4. 
  Pendekatan penyelidikan terbahagi kepada dua iaitu pendekatan positivis dan pendekatan interpretatif. Berdasarkan pernyataan tersebut, tandakan sama ada pernyataan ini benar atau palsu.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Nyatakan reka bentuk penyelidikan yang anda ketahui.
 • 6. 
  Nyatakan sebab mengapa penyelidikan penting.
Back to Top Back to top