Kuiz 6 - Ohp & Transparensi

8 Questions | Total Attempts: 275

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz 6 - Ohp & Transparensi

Projektor OHP dan transparensi walupun telah lama wujud, tetapi masih menjadi satu teknologi yang tetap berguna dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuiz ini adalah berkaitan degan penggunaan transparensi dalamm pengajaran dan pembelajaran.


Questions and Answers
 • 1. 
  Semasa menyediakan transparensi, prinsip-prinsip tertentu perlu diikuti. Yang mana berikut merupakan prinsip-prinsip yang terlibat: I     reka letak transparensi harus sistematik II    hadkan maklumat yang ada pada satu transparensi III   simbol tidak harus digunakan untuk menyediakan transparensi IV  semua bahan dalam transparensi harus dapat diprojeksikan pada skrin
  • A. 

   I, II & III

  • B. 

   II, III & IV

  • C. 

   I, II & IV

  • D. 

   I, III & IV

 • 2. 
  OHP mempunyai beberapa kebaikan dalam mempersembahkan maklumat visual. Semua yang berikut merupakan kebaikan OHP kecuali,
  • A. 

   Guru dapat selalu mengekalkan pertembungan mata dengan pelajar semasa memberi penerangan

  • B. 

   Tulisan pada transparensi tidak akan hilang kerana semua ink yang digunakan untuk menulis di atas tarnsparensi adalah jenis permanent

  • C. 

   Bilik yang digunakan untuk persembahan transparensi tidak perlu digelapkan

  • D. 

   Guru boleh menulis pada transparensi walaupun pada masa pengajaran

 • 3. 
  Filem transparensi yang sesuai dicetak dengan menggunakan pencetak laser dipanggil transparnesi jenis .....................
 • 4. 
  Dalam Kajian Tempatan, seorang guru ingin menunjukkan proses pembinaan sebuah rumah kampung melalui penggunaan beberapa transparensi berlapik-lapik untuk menunjukkan pembinaan tiang rumah hinggalah ke bumbungnya. Teknik penyediaan transparensi seperti ini dipanggil teknik.......
 • 5. 
  Gambar di sebelah kiri di bawah menunjukkan hasil tayangan akibat kedudukan projektor dan skrin yang tidak betul. Fenomena ini disebut kesan
 • 6. 
  Penulisan di atas transparensi boleh dilakukan dengan menggunakan pen larut cair dan juga pen kering. Benar atau Salah
 • 7. 
  Transparensi hanya oleh dicetak dalam  warna hitam sahaja Benar atau Salah
 • 8. 
  Kejelasan imej yang ditayangkan melalui OHP projektor boleh dikawal dengan menggunakan bahagian projektor yang dilabel ........
Back to Top Back to top