Kuiz 4 - Reka Bentuk Pengajaran

5 Questions | Total Attempts: 202

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz 4 - Reka Bentuk Pengajaran

Selepas melalui kuiz ini, adalah diharap anda akan lebih memahmi topik berkaitan reka bentuk pengajaran, yang merupakan satu proses sistematik perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dalam Model ASSURE, langkah yang diwakili oleh huruf awal 'R' membawa maksud
  • A. 

   Melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran

  • B. 

   Membenarkan pelajar memainkan sesuatu peranan dalam kelas

  • C. 

   Laksanakan analisis pelajar

  • D. 

   Mengenalpasti latar belakang pelajar

 • 2. 
  Untuk mereka bentuk sesuatu pengajaran, langkah yang pertama sekali ialah menganalisis pelajar-pelajar yang akan diajar. Berikut merupakan tujuan-tujuan langkah ini diadakan kecual:
  • A. 

   Mengenal pasti latar belakang pelajar

  • B. 

   Mengenal pasti tahap kefahaman pelajar

  • C. 

   Mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar

  • D. 

   Mengenal pasti jenis penilaian yang akan diadakan

 • 3. 
  Model ASSURE merupakan salah satu model reka bentuk pengajaran yang selalu digunakan. Nyatakan satu lagi model reka bentuk pengajaran yang anda tahu. 
 • 4. 
  Mengikut Kon Pengalaman Edgar Dale, pelajar akan memahami 90% daripada apa yang mereka pelajari melalui apa yang mereka lakukan.Berdasarkan kepada andaian ini, aktiviti-aktiviti yang sesuai ialah seperti
  • A. 

   Lakonan

  • B. 

   Amali

  • C. 

   Membina model

  • D. 

   Semua di atas

 • 5. 
  Reka bentuk pengajaran memainkan peranan yang penting kepada guru kerana
  • A. 

   Penyampaian pengajaran menjadi lebih lancar

  • B. 

   Masa perancangan pengajaran dapat dijimatkan

  • C. 

   Pelajar dapat menguasai pembelajran dengan cepat

  • D. 

   Guru dapat berehat kerana media pengajaran sudah memadai untuk membantu penyampaian pengajaran

Back to Top Back to top