Kuiz 4 - Reka Bentuk Pengajaran

5 Questions | Total Attempts: 215

SettingsSettingsSettings
Kuiz 4 - Reka Bentuk Pengajaran - Quiz

Selepas melalui kuiz ini, adalah diharap anda akan lebih memahmi topik berkaitan reka bentuk pengajaran, yang merupakan satu proses sistematik perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dalam Model ASSURE, langkah yang diwakili oleh huruf awal 'R' membawa maksud
  • A. 

   Melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran

  • B. 

   Membenarkan pelajar memainkan sesuatu peranan dalam kelas

  • C. 

   Laksanakan analisis pelajar

  • D. 

   Mengenalpasti latar belakang pelajar

 • 2. 
  Untuk mereka bentuk sesuatu pengajaran, langkah yang pertama sekali ialah menganalisis pelajar-pelajar yang akan diajar. Berikut merupakan tujuan-tujuan langkah ini diadakan kecual:
  • A. 

   Mengenal pasti latar belakang pelajar

  • B. 

   Mengenal pasti tahap kefahaman pelajar

  • C. 

   Mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar

  • D. 

   Mengenal pasti jenis penilaian yang akan diadakan

 • 3. 
  Model ASSURE merupakan salah satu model reka bentuk pengajaran yang selalu digunakan. Nyatakan satu lagi model reka bentuk pengajaran yang anda tahu. 
 • 4. 
  Mengikut Kon Pengalaman Edgar Dale, pelajar akan memahami 90% daripada apa yang mereka pelajari melalui apa yang mereka lakukan.Berdasarkan kepada andaian ini, aktiviti-aktiviti yang sesuai ialah seperti
  • A. 

   Lakonan

  • B. 

   Amali

  • C. 

   Membina model

  • D. 

   Semua di atas

 • 5. 
  Reka bentuk pengajaran memainkan peranan yang penting kepada guru kerana
  • A. 

   Penyampaian pengajaran menjadi lebih lancar

  • B. 

   Masa perancangan pengajaran dapat dijimatkan

  • C. 

   Pelajar dapat menguasai pembelajran dengan cepat

  • D. 

   Guru dapat berehat kerana media pengajaran sudah memadai untuk membantu penyampaian pengajaran

Back to Top Back to top