Kuiz Untuk Pameran Cicts Sempena Konvokesyen Unimas

10 Questions | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Untuk Pameran Cicts Sempena Konvokesyen Unimas

Kuiz untuk pameran CICTS sempena Konvokesyen UNIMAS


Questions and Answers
 • 1. 
  Sila pilih 3 jawapan yang sepadan dengan maksudnya.
  • A. 

   Floppy Disk = Cakera Liut

  • B. 

   USB = Universal Serial Bus

  • C. 

   Mouse = Papan Kekunci

  • D. 

   Motherboard = Papan Induk

 • 2. 
  Berikut adalah senarai komponen asas komputer KECUALI...
  • A. 

   Input

  • B. 

   Output

  • C. 

   Ingatan Lama

  • D. 

   Ingatan Utama

 • 3. 
  Yang manakah antara berikut merupakan Sistem Operasi atau OS (Operating System)?
  • A. 

   Yahoo Messenger

  • B. 

   Windows XP

  • C. 

   Microsoft Word

  • D. 

   Internet Explorer

 • 4. 
  Yang manakah di antara berikut merupakan perkakasan?
  • A. 

   Browser

  • B. 

   Mouse

  • C. 

   Microsoft Office

  • D. 

   Mozilla Firefox

 • 5. 
  Yang manakah di antara berikut digunakan untuk melayari internet?
  • A. 

   Google

  • B. 

   Browser

  • C. 

   Yahoo

  • D. 

   Microsoft Powerpoint

 • 6. 
  Password atau kata laluan yang BAIK adalah terdiri daripada .....
  • A. 

   Nombor-nombor yang penting terdiri daripada tarikh lahir atau alamat rumah

  • B. 

   Perkataan dari kamus atau buku

  • C. 

   Nombor sahaja

  • D. 

   Gabungan nombor dan huruf

 • 7. 
  Berikut merupakan contoh-contoh browser, KECUALI
  • A. 

   Mozilla Firefox

  • B. 

   Internet Explorer

  • C. 

   Yahoo

  • D. 

   Google Chrome

 • 8. 
  Yang manakah di antara berikut merupakan fungsi sesuatu komponen adalah betul?
  • A. 

   Pencetak - untuk memaparkan output

  • B. 

   Monitor - untuk mencetak maklumat dari komputer

  • C. 

   Disket - sebagai storan utama komputer

  • D. 

   Tetikus - untuk menggerakkan cursor

 • 9. 
  Yang manakah antara berikut merupakan peranan/fungsi processor di dalam sebuah komputer?
  • A. 

   Menyejukkan motherboard

  • B. 

   Menyimpan data dan fail

  • C. 

   Memproses data dan melaksanakan arahan

  • D. 

   Memaparkan output

 • 10. 
  Fungsinya adalah sebagai ingatan utama kepada komputer. Apakah komponen tersebut?
  • A. 

   Disket

  • B. 

   RAM (Random Access Memory)

  • C. 

   Hard Disk

  • D. 

   CD ROM

Back to Top Back to top