Kuis "Follow The Bible" - 18

10 Questions | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Kuis "Follow The Bible" - 18 - Quiz

I


Questions and Answers
 • 1. 
  Orang yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik adalah :
  • A. 

   Orang yang berpengetahuan

  • B. 

   Orang yang dipuji dan dikagumi

  • C. 

   Orang yang memiliki banyak talenta

  • D. 

   Orang yang menjaga lidahnya

 • 2. 
  Kapan Yesus dipilih untuk memberikan nyawa-Nya di salib demi manusia yang berdosa ?
  • A. 

   Sebelum dunia dijadikan

  • B. 

   Sebelum manusia berdosa

  • C. 

   Setelah Lusifer berdosa pada Allah

  • D. 

   Setelah Adam dan Hawa berdosa

 • 3. 
  Orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya disebut : 
  • A. 

   Orang fasik

  • B. 

   Orang berdosa

  • C. 

   Orang munafik

  • D. 

   Orang yang bodoh

 • 4. 
  Hikmat yang berasal dari dunia adalah : 
  • A. 

   Kebijaksanaan

  • B. 

   Kesetiaan

  • C. 

   Iri hati dan mementingkan diri

  • D. 

   Pendamai

 • 5. 
  Buas dan penuh racun yang mematikan adalah : 
  • A. 

   Ular beludak

  • B. 

   Naga, si ular tua

  • C. 

   Singa

  • D. 

   Lidah

 • 6. 
  Dimana ada iri hati dan mementingkan diri, di sana ada kekacauan dan ...
  • A. 

   Cemburu

  • B. 

   Dengki

  • C. 

   Segala macam perbuatan jahat

  • D. 

   Kemunafikan

 • 7. 
  Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa : 
  • A. 

   Abraham

  • B. 

   Musa

  • C. 

   Yusuf

  • D. 

   Rahab

 • 8. 
  Ayat yang memberikan nasehat kepada mereka yang jarang pergi ke rumah ibadah :
  • A. 

   Ibrani 9 : 10

  • B. 

   Ibrani 9 : 28

  • C. 

   Ibrani 8 : 9

  • D. 

   Ibrani 10 : 25

 • 9. 
  Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita adalah : 
  • A. 

   Pengharapan

  • B. 

   Pelayanan

  • C. 

   Kesetiaan

  • D. 

   Iman percaya

 • 10. 
  Manna, tongkat Harun dan 2 loh batu tersimpan di dalam ...
  • A. 

   Bilik Suci

  • B. 

   Bilik Maha Suci

  • C. 

   Tabut Perjanjian

  • D. 

   Mezbah korban bakaran

Back to Top Back to top