Kreditorbeslag - Suksesjonskonflikten

11 Questions | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kreditorbeslag - Suksesjonskonflikten

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke av disse lovbestemmelsene gir grunnlag for kreditorekstinksjon?
  • A. 

   Tgl. § 23

  • B. 

   Deknl. § 2-2

  • C. 

   Deknl § 7-3

  • D. 

   Tgl. § 20

  • E. 

   Tgl. § 27

  • F. 

   Ekstl. § 1 nr 1

  • G. 

   Gbl. § 14

  • H. 

   Gbl. § 29 (1)

  • I. 

   Option 9

 • 2. 
  Marte Lia var verdens koseligste dame! Marte bodde i Lillevikveien 3b, og det hadde hun gjort i 19 år siden hun kjøpte eiendommen fra Peder Ås. Tinglysning og denslags tullball brydde ikke Marte seg særlig om. Alle i hele bygda visste jo at Marte var eier av Lillevikveien 3b.  En ufattelig trist dag gikk Peder Ås konkurs. Bostyrer møtte opp utenfor døra til Marte med utskrift av konkursåpningskjennelsen i hånda. "Her er det på tide å flytte ut gamle dame, for denna rønna omfattes av konkursbeslaget", humret bostyreren på en ekstremt arrogant måte. Har han rett i det? 
  • A. 

   Fakta!

  • B. 

   Fleip! 

 • 3. 
  Hva er det som skiller en S fra en H? (PS: Flere svar kan være riktige)
  • A. 

   S utleder sin rett fra A

  • B. 

   S utleder sin rett fra H

  • C. 

   I konflikten mellom S og kreditor B er det tale om formuesgoder på vei ut av As eie

  • D. 

   H er tingens rette eier, det er ikke S

 • 4. 
  Det er et vilkår for kreditorekstinksjon av rettigheter i fast eiendom at A har eller har hatt grunnbokshjemmelen
  • A. 

   Nei

  • B. 

   Ja

  • C. 

   Noen ganger

 • 5. 
  Hvilke av de følgende rettstiftelser i en fast eiendom har rettvern mot As krediorer uten registrering?
  • A. 

   Legalpant

  • B. 

   Hevdede rettigheter

  • C. 

   Utleggspant

  • D. 

   Lovbestemt forkjøpsrett

  • E. 

   Pantsettelse av pantobligasjon som ikke er elektronisk registrert

  • F. 

   Rett stiftet ved fisjon etter aksjelovens regler

  • G. 

   Rett stiftet ved avtale

 • 6. 
  Peder kjøpte en sykkel på kreditt hos Sykkelbutikken AS. I den skriftlige avtalen mellom Peder og Sykkelbutikken stod det at "sykkelen skal være Sykkelbutikkens eiendom frem til kjøpesummen er betalt". Lenge før kjøpesummen ble betalt, gikk Peder konkurs. Sykkelbutikken ønsket å ta sykkelen tilbake. Bostyrer var uenig. Hvem har rett og hvorfor?
  • A. 

   Sykkelbutikken, pga de har salgspant med rettsvern overfor boet, jf pantel. § 3-22, jf § 3-17 

  • B. 

   Sykkelbutikken, pga de kan heve etter kjøpslovens regler pga vesentlig betalingsmislighold, jf kjl § 54 (1) og § 64 (2)

  • C. 

   Konkursboet, pga sykkelen er "overtatt" etter kjl. § 54 (4)

  • D. 

   Konkursboet, pga sykkelen er "levert" etter deknl. § 7-7 (2) 

  • E. 

   Konkursboet, pga sykkelen reelt sett "tilhører" Peder, jf deknl § 2-2 og ulovfestede regler om eiendomsrettens overgang

 • 7. 
  1. januar 2018 fikk Peder utlegg i Lars' eiendom til sikkerhet for et forfalt pengekrav. Utlegget ble registrert i grunnboken. To uker senere fikk Marte utlegg i den samme eiendommen. Også hennes utlegg ble registrert. Et par dager etter dette fikk Lillevik bank registrert avtalepant med prioritet etter de to utleggene. Panteretten ble stiftet til sikkerhet for, og i forbindelse med, et forbrukslån som Lars tok opp. 5.  april samme år ble Lars slått konkurs. Hvilke panteretter må boet respektere?
  • A. 

   Bankens avtalepant og Peders utlegg

  • B. 

   Bare de to utleggene

  • C. 

   Alle

  • D. 

   Ingen

  • E. 

   Bare Martes utlegg

  • F. 

   Bare bankens avtalepant

  • G. 

   Bare Peders utlegg

 • 8. 
  Hvilke av alternativene nedenfor er absolutte vilkår for at et konkursbo skal måtte respektere S's rettserverv?
  • A. 

   Ervervet må være endelig og reelt

  • B. 

   Ervervet må være gyldig

  • C. 

   Ervervet må ha rettsvern - med eller uten særskilt rettsvernsakt

  • D. 

   S må gjennomføre en rettsvernsakt

  • E. 

   S må kunne legge frem en skriftlig og notorisk avtale med A

  • F. 

   Ervervet må ha skjedd i god tid før konkursåpningen

  • G. 

   Ervervet kan ikke ha skjedd ved arv

  • H. 

   S må ha betalt vederlag 

 • 9. 
  Peder Ås kunne tydelig se at han nærmet seg konkursens rand. Peder tenkte derfor at det var på høy tid å forfordele midlene sine. I denne forbindelse gav han bort et svindyrt maleri som han hadde hengende i stua til sin gode venn Lars Holm. Lars kom å hentet maleriet i takknemlighetens navn. Et halvt år senere gikk Peder konkurs. Kan konkursboet ta beslag i maleriet
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Kanskje

  • D. 

   Eg veit ikkje, men eg trur nei

 • 10. 
  Bokbutikken til Lars Holm gikk konkurs. Fordi bostyreren og brønnøysundregisteret sov i timen, ble konkursåpningen registrert i konkursregisteret først en uke etterpå. I mellomtiden fikk Peder avtalepant i Lars' varelager i forbindelse med, og til sikkerhet for, et forbrukslån. Panteretten ble tinglyst i løsøreregisteret. Kan panteretten gjøres gjeldende mot boet? Gi begrunnelse.
  • A. 

   Nei, pga varelagerpanteretten ble stiftet etter konkursbeslaget og ekstinksjon kan ikke skje i et tilfelle som dette

  • B. 

   Nei, pga omstøtelsesreglene i dekningsloven

  • C. 

   Ja, pga varelagerpanteretten ble stiftet først i tid og er registrert

  • D. 

   Ja, pga varelagerpanteretten ble registrert

  • E. 

   Nei, pga kreditorekstinksjon

 • 11. 
  Marte Lia var verdens koseligste dame! Marte bodde i Lillevikveien 3b, og det hadde hun gjort i 19 år siden hun kjøpte eiendommen fra Peder Ås. Tinglysning og denslags tullball brydde ikke Marte seg særlig om. Alle i hele bygda visste jo at Marte var eier av Lillevikveien 3b.  En ufattelig trist dag gikk Peder Ås konkurs. Bostyrer møtte opp utenfor døra til Marte med utskrift av konkursåpningskjennelsen i hånda. "Her er det på tide å flytte ut gamle dame, for denna rønna omfattes av konkursbeslaget", humret bostyreren på en ekstremt arrogant måte. Har han rett i det? 
  • A. 

   Ja :(

  • B. 

   Nei, det må da vel finnes ett eller annet unntak her?

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4