Kpss Deneme 1 Genel Yetenek

60 Sorular

Settings
Please wait...
Kpss Deneme 1 Genel Yetenek

KPSS DENEME 1genel yetenekDİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60’TIR.İlk 30 Soru “Türkçe’yi Kullanma Gücü”Son 30 Soru “Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü” ile ilgilidir.Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınız, cevap kâğıdınızdaki “GENEL YETENEK” bölümüne işaretleyiniz.


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdaki cümlelerde parantez içindeki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  • A. 

   Çok sabırlı, gönlü (geniş) bir insandı.

  • B. 

   (İnce) duygularla yaklaşıyordu tüm çocuklara.

  • C. 

   Çocukların (tatlı tatlı) gülümseyişlerini unutamıyor.

  • D. 

   Adam kendisine destek olanları görünce (heyecanlandı).

  • E. 

   Bugün içim içime (sığmıyor).

 • 2. 
  Kütüphanesi özenle düzenlenmiş, her şey yerli yerinde.Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  • A. 

   Titiz bir insan olduğu her halinden belli.

  • B. 

   Kısa sürede uyumlu bir ekip olmayı başardılar.

  • C. 

   Evdeki çiçeklerin yerlerini değiştirdi.

  • D. 

   Bu karışıklıkta istediğin şeyi ara ki bulasın.

  • E. 

   Evdeki eşyaların dizilişi tam bir uyum içinde.

 • 3. 
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ani bir olay sebebiyle çok korkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
  • A. 

   Fabrika müdürü bu olay üzerine küplere bindi.

  • B. 

   Fareyi görünce annemim ödü kopmuş.

  • C. 

   İçini dökmek için bir dosta gereksinim duydu.

  • D. 

   Siz adamı zıvanadan çıkarırsınız, diyordu.

  • E. 

   Annesinin ölümünü öğrenince gözlerinden yaşlar boşanıverdi.

 • 4. 
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük cümledeki kullanımına göre soyut bir anlam kazanmıştır?
  • A. 

   Onunla aramızdaki bağ gün geçtikçe zayıflıyordu.

  • B. 

   Üzüm toplamak için bağa gittiler.

  • C. 

   Dağa tırmanırken beline ip bağlamıştı.

  • D. 

   Öyle bir sakatlandı ki günlerce futbol oynayamaz.

  • E. 

   Öğrencilerinin verdiği çiçekleri kitaplarının arasına koyup kuruturdu.

 • 5. 
  Aşağıdakilerin hangisinde, parantez içindeki deyimin cümleye kattığı anlam ötekilerden farklıdır?
  • A. 

   Bu olay karşısında (ağzı bir karış açık kalmıştı).

  • B. 

   Babasının sözlerini dinleyince (donakaldı).

  • C. 

   İşinin olmayacağını öğrenince (aklı başından gitti).

  • D. 

   Onu görünce 8küçük dilini yutacak gibi oldu).

  • E. 

   Babasının geleceğini öğrenince (etekleri zil çalmaya başladı).

 • 6. 
  Aşağıdakilerin hangisi, üslûba ilişkin bir yargıdır?
  • A. 

   Öykülerinin çoğunda çocukluk anılarını anlatmış.

  • B. 

   Romanlarında İstanbul’un doğal güzelliklerine yer vermiş.

  • C. 

   Devrik cümleler kullanarak öykülerine şiir tadı katmış.

  • D. 

   Yazdığı kitap çocukları ve onların hayal dünyasını işliyor.

  • E. 

   Son öyküsünde arka mahalle insanlarının ne kadar zor koşullarda yaşadığını gösteriyor.

 • 7. 
  Aşağıdakilerin hangisinde “kanıtlanabilirlik” yönünden ötekilerden farklı bir yargı söz konusudur?
  • A. 

   Romanlarında köylü-ağa çatışmasını başarıyla anlattı.

  • B. 

   Her cümlesini bir kuyumcu titizliğiyle işlemiş.

  • C. 

   Son derece etkili ve akıcı bir üslûbu var.

  • D. 

   Olayları yer yer geri dönüşlerle anlatmış.

  • E. 

   Betimlemelerindeki ustalık, onun ayrıntıya düşkünlüğünü gösterir.

 • 8. 
  Ulusların türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.Bu cümlede vurgulanan, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Türküler ulusların kimliğini taşır.

  • B. 

   Bir toplumu asıl yönlendirenler, sanatçılardır.

  • C. 

   Yasalar eskir; ama türküler eskimez.

  • D. 

   Toplumun yasaları gibi sanatın da yasaları vardır.

  • E. 

   Yasalar ve türküler ait oldukları topluma özgüdür.

 • 9. 
  (I)Hepimiz biliyoruz ki düzyazıyı da şiiri de sözcüklerle yazarız.(II)Sözcükler her ikisinin de ögeleridir. (III)O halde nasıl oluyor da gündelik sözcükler, bazı dizelerde büyülü bir şekil alıyor? (IV)Demek ki düzyazı içinde yer alan sözcüklerin sesleri, şiiri kuran sözcüklerin seslerinden farklıdır.(V)Şiir, düzyazıdan bambaşka bir kimliktedir.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 10. 
  (I)Nurullah Ataç’ın denemelerini yeniden okuyorum.(II)Onlarla ilgili bir makale hazırlayacağım.(III)İşe ilk kitabından başladım.(IV)Yani en acemi yazılarının bulunduğu eserden.(V)Sonra sıra ötekilere gelecek.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “yorum” yapılmıştır?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 11. 
  (I)Bir eylül günü su pırıl pırıldı. (II)Paletimi giydim, gözlüğümü taktım, bıraktım kendimi sulara. (III)Kovuklarda, derin çatlaklarda irili ufaklı balıklar dolaşıyordu. (IV)Bir hafta önce buralarda gördüğüm o iri çuprayı mutlaka avlamalıydım. (V)Derin bir nefes aldım ve kovuğun derinliklerine doğru daldım.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kendisinden sonra gelen bir cümlenin amacı belirtilmiştir?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 12. 
  (I)“Gün doğsun gül üstüne” onun ilk şiir kitabı. (II) Ama, bence hiç de gecikmiş bir kitap değil. (III) İncelikli bir şiirle bir destan şiiri arasında gidip gelen, bir ona bir buna yaslanan bir çalışmaya tanık oluyoruz. (IV)Temiz ve güvenli bir çalışma. (V)Temalar biraz daha yayılabilse daha bir başarı kazanabilirdi.Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 13. 
  İyi bir okuyucu, okuduğu yazılarda, yazarın bile düşünmediği güzellikler bulur.Bu cümleye göre iyi bir okuyucu olmanın ölçüsü, aşağıdakilerin hangisi olabilir?
  • A. 

   Okuduklarını yorumlarıyla zenginleştirmek

  • B. 

   Yazılardaki güzellikleri sezebilmek

  • C. 

   Yazarın düşünce dünyasını yakalamak

  • D. 

   Yazarın eksikliklerini tamamlamak

  • E. 

   Yazının içeriğinden çok biçimine önem vermek

 • 14. 
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereklilik, uyarı” anlamı söz konusudur?
  • A. 

   Emirlerinizi en kısa zamanda yerine getireceğim.

  • B. 

   Derslere vaktinde gelmelisiniz.

  • C. 

   Zamanında akıllı davranabilseydim keşke.

  • D. 

   Sen de kay ey yıldız, sen de geç ömrümüzden.

  • E. 

   Birkaç dakika sonra orada kalacağım.

 • 15. 
  (I)Sınıfa girince pırıl pırıl gözleriyle bizi süzen öğrencilerle karşılaştık. (II)Çocukların zeki oldukları duruşlarından belli oluyordu sanki. (III)Giyim kuşamları da farklıydı, tertemiz giyinmişlerdi. (IV)Çocuklara kendimizi tanıttık, öğretmenden söz istedik. (V)Sorduğumuz sorulara doğru cevaplar alınca çocukların kendilerine ne kadar güvendiklerini gözlerinden anladık.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde, gözleme yer verilmemiştir?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 16. 
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  • A. 

   Ben, bu renkden hiç hoşlanmam.

  • B. 

   Ahmet de mi böyle düşünüyor?

  • C. 

   Bize Mustafa Kemal’ler gerek.

  • D. 

   Ağrı Dağı Türkiye’nin en büyük dağıdır.

  • E. 

   Sen de ev bark sahibi oldun.

 • 17. 
  Pazar günü sözleşmiştik( ) beni mutlaka bekleyecekti ( )Kalkıp gittim kahveye( )kapıya yakın masalarda onu aradım( )Yukarıdaki parçada boş parantezle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
  • A. 

   (!) (;) (?)(,)

  • B. 

   (.) (;) (,) (.)

  • C. 

   (;) (.) (,) (.)

  • D. 

   (,) (,) (,) (.)

  • E. 

   (.) (;) (!)(.)

 • 18. 
  Şahsi ve kişisel meselelerinizi lütfen sınıfta tartışmayın.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
  • A. 

   Yüklemle ilgili yapısal yanlışlıktan

  • B. 

   Öznenin ortak kullanılmasından

  • C. 

   Yanlış anlamda kullanılan sözcükten

  • D. 

   Dolaylı tümleç eksikliğinden

  • E. 

   Gereksiz sözcük kullanımından

 • 19. 
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  • A. 

   Televizyon seyretmeyi çok severim.

  • B. 

   Ben anneme, annem de bana düşkündür.

  • C. 

   Çok çalışınca yorgunluktan uyuyakaldım.

  • D. 

   Parka bir bombalı saldırı düzenlendi.

  • E. 

   Bu şemsiye sizi yağmurdan koruyacak.

 • 20. 
  Köleliği benimsemiş ve alışmış insanlara özgürlükten söz edemezsin.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, böyle bir kullanımdan doğan anlatım bozukluğu vardır?
  • A. 

   Herkes bu hükümetin ülkeye ne getirip ne götüreceğini tartışıyor.

  • B. 

   Onu görünce çok korktum yüreğim ağzıma geldi.

  • C. 

   Yorgunluktan çok çalışınca uyuyakaldım.

  • D. 

   Havalar ısınınca herkes kırlara gidiyordu.

  • E. 

   Sınavlara kaç gündür çalışmaya başladınız?

 • 21. 
  (I) Gerçek şudur ki, biz hayatta ne istersek, onu görürüz. (II) Eğer çirkinlik ararsanız, bol bol bulabilirsiniz. (III) Amacınız çevrenizdeki insanlarda, işinizde, bütün dünyada kusur bulmaksa, hiç zorluk çekmeden bulursunuz. (IV) Ama bunun tersi de geçerlidir. (V) Eğer olağan şeylerdeki olağanüstülüğü ararsanız, bunu görmeyi de öğrenebilirsiniz.Bu parçanın ana düşüncesi numaralanmış, cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 22. 
  (l) Hangi öyküsüne bakarsanız bakın, onda insanın içini ezen insanca bir sızı vardır. (II) Özellikle çocukları ve hayvanları anlattığı öykülerinde daha da baskındır bu. (III) Getirdiği bu insanca duyarlılıkla edebiyatımıza yeni bir dünya ka-zandırmıştır. (IV) Bu dünya, kimsenin kimseyi sömürmediği, insanca ilişkilerin egemen olduğu bir dünyadır. (V) Öykü dilinde diyalogu kullanmanın en başarılı örneklerini vermiştir.Paragraftaki cümlelerden hangi ikisinde, sanatçının edebiyatımızdaki yerinden söz edilmiştir?
  • A. 

   L ve IV

  • B. 

   II ve III

  • C. 

   III ve IV

  • D. 

   III ve V

  • E. 

   IV ve V

 • 23. 
  (I)Çocukken, özellikle annemin anlattığı masallara bayılırdım. (II) Bunlar bana ayrı bir dünya çizerdi. (III) Kendimi onların kahramanları yerine koyardım. Büyüdüğümde cesur ve onlardan yana olacağımı düşlerdim. (IV)Büyüklerin de masallardan ne denli etkilendiğini saklamak yersiz.(V) Şimdi, hala içindeki cesarette o masalların, onlardaki korkusuz kahramanların payını seziyorum.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
  • A. 

   II

  • B. 

   III

  • C. 

   IV

  • D. 

   V

  • E. 

   VI

 • 24. 
  (Bu sayın gazeteci, kendi kitaplarının neden daha çok sattığını açıklarken "Çünkü biz okucuya romanlar, öyküler, şiirler değil, okuyucunun bugüne kadar yabancısı olduğu somut gerçeklerle dolu apayrı bir dünya açtık." diyor. Yani yazarların somut gerçeklerden uzak olduğunu söylemek istiyor. Aslında yaptığı şey, bale ile jimnastiği birbirine karıştırmak ya da birbiriyle karşılaştırmaktan ibaret.Paragrafta verilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Okuyucuların gereksinim duyduğu şey gerçeklerdir.

  • B. 

   Gazetecilik ve yazarlık karşılaştırılması ola-naksız iki ayrı alandır.

  • C. 

   Gazeteler gerçekçi, sanatçılar hayalci olurlar.

  • D. 

   Her gazeteciden aynı zamanda iyi bir yazar olması beklenemez.

  • E. 

   Yazarlar eserlerinin çok satmasını istiyorlarsa, gerçeklerden kopmamalıdırlar.

 • 25. 
  Pırıl pırıl bir sonbahar sabahı yolum, çiçeklerin önünden geçiyor. Kadınlar ellerindeki rengârenk demetleri sallayarak bağırıyorlar: "Mis kokulu güller!" "Karanfiller çok ucuz!" İçlerinden biri dikkatimi çekiyor. Ufak tefek bir kadın bağırmıyor, önünden geçenlere gülleri göstererek usulca şöyle söylüyor: "Satın almaz mısınız, bu güzelim sabahı?" Siz olsanız ne yaparsınız?Yazar, bu olayı aşağıdaki düşüncelerden hangisine varmak için anlatmıştır?
  • A. 

   İyi bir satıcı malını satmak için her yolu de-nemelidir.

  • B. 

   Duyarlılık günün belli saatlerine hasredilebilecek bir duygudur.

  • C. 

   Sıradan olmayan bir ifade insanları etkiler.

  • D. 

   Doğaya olan ilgisi kentli insanın yaşamını zorlaştırmaktadır.

  • E. 

   Acıma hissi bazen insana istemediği şeyleri yaptırır.

 • 26. 
  Romanlar ve şiirler birer yaşayıştan doğmuştur. Onları yaşayarak okumamız da bundandır. Her okuyucunun aynı algılayışta olduğu elbette söylenemez. Yaradılışın yetişmenin verdiği ayrılıklar vardır. Bu bakımdan aynı kitapta herkes...Bu parçada eksik bırakılan cümle anlam bütünlüğü sağlanması için aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
  • A. 

   Biraz da kendi romanını, kendi şiirini okur.

  • B. 

   Birbirine benzer yargılara varır.

  • C. 

   Daha önce okuduğu kitapların etkisini arar.

  • D. 

   Yazarın mesajını dikkate alır.

  • E. 

   Aynı sonuçlara ulaşan düşünceler elde eder.

 • 27. 
  Masal da bir edebiyat türüdür. Masalın tanımı okul kitaplarına girmiştir ve masal, efsanelerden, des-tanlardan farklıdır. Bu türle uğraşan yazarlar da var-dır. Meddahlar, bütün Osmanlı Türklerinin, romanın, hikayenin yazılmadığı çağda sevgilisi olmuştur. Bu eski masalları toplayıp yazmak, destanlarla, efsanelerle uğraşmak Halk Edebiyatı bilimcilerinin işi olmuştur artık.Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  • A. 

   Masal tek başına bir edebiyat türüdür.

  • B. 

   Halk Edebiyatı bilimcileri masalla da ilgilenirler.

  • C. 

   Meddahlar, günümüzün yazarlarının Karşılığıydı.

  • D. 

   Masalın tanımı belirlenmiştir.

  • E. 

   Günümüzde yeni masallar yazılmamaktadır.

 • 28. 
  Surlar arasından yeşiller, kır çiçekleri, Akdeniz bitkileri sarkıyor. Saksılar beyaz kireçle boyanmış, sardunyalar pembe, kırmızı, koyu kırmızı, beyaz. Beni sevindiren bir çiçektir sardunyalar. Bana hep Akdeniz’in görmediğim, tanımadığım Sicilya adasını düşündürür.Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
  • A. 

   Tartışma

  • B. 

   Sayısal verilerden faydalanma

  • C. 

   Öyküleme

  • D. 

   Betimleme

  • E. 

   Açıklama

 • 29. 
  Bir İngiliz eğitimcisi kendisine sorulan bir soruyu “ Önceleri çocuk eğitimiyle ilgili üç ayrı teorim vardı, şimdi üç çocuğum var; fakat hiç teorim kalmadı.” diye cevaplamış.Parçada sözü edilen eğitimci, eğitimle ilgili olarak neyi vurgulamaktadır?
  • A. 

   Eğitim sürekliliğini

  • B. 

   Toplumlara göre değişiklikler gösterdiğini

  • C. 

   Teorilerin uygulamadaki zorluğunu

  • D. 

   Eğitimde, ailenin önemli bir görev üstlendiğini

  • E. 

   Çocuk artışının, eğitimi olumsuz etkilediğini

 • 30. 
  Albert Camus; oyun, anlatı, deneme, felsefe ve siyasal yazılar yazar. Temel yönelimine uygun bir anlatım biçimi bulamamış gibi, türler arasında dolaşıp durur! Böyle düşünmek bir yanılgıdır. Camus, türden türe atlarken, hep aynı izleği (temayı) kovalar. Hep yaşamın anlamsızlığı ve onun karşısında bireyin başkaldırısı üzerinde yoğunlaşır.Bu parçada, Albert Camus ile ilgili olarak asıl anlatılmak istenen nedir?
  • A. 

   Farklı türlerdeki yapıtlarında, benzer duygu ve düşünceleri işler.

  • B. 

   Yaptıklarını halka mal etmiş bir yazardır.

  • C. 

   Birbiriyle çelişen yapıtlar vermiştir.

  • D. 

   Farklı türlerde yapıtlar vermesi; özgün bir yazar olmasını engellemiştir.

  • E. 

   Yazdıklarını kolay beğenen biri değildir.

 • 31. 
  X ve y doğal sayılardır. olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Y tektir

  • B. 

   X ve y çifttir

  • C. 

   2 + y tektir

  • D. 

   X çift ve y tektir

  • E. 

   X tek ve y çifttir

 • 32. 
  Tüm doğal sayılar kümesinin 11 ile bölümünden kalan farklı kalanların toplamı kaçtır ?
  • A. 

   10

  • B. 

   24

  • C. 

   33

  • D. 

   55

  • E. 

   110

 • 33. 
  A ve x tamsayı olmak üzere,eşitliğini sağlayan kaç tane A değeri vardır?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   7

 • 34. 
  Olduğuna göre,toplamının sonucu kaçtır?
  • A. 

   12

  • B. 

   10

  • C. 

   8

  • D. 

   6

  • E. 

   4

 • 35. 
  Işleminin sonucu kaçtır?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   9

  • D. 

   27

  • E. 

   81

 • 36. 
  A ve b reel sayı ve c tamsayı olmak üzere ise 3a+b-3c ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
  • A. 

   7

  • B. 

   12

  • C. 

   14

  • D. 

   18

  • E. 

   21

 • 37. 
  Işleminin sonucu kaçtır?
  • A. 

   -1

  • B. 

   1

  • C. 

   -x üzeri -11

  • D. 

   -x üzeri -13

  • E. 

   -x üzeri 7

 • 38. 
  İşleminin sonucu kaçtır? (x>0 , y>0)
  • A. 

   -x

  • B. 

   -y

  • C. 

   X

  • D. 

   Y

  • E. 

   1

 • 39. 
  Bir terzi elindeki kumaştan 35 tane elbiselik kesiyor. Terzi bir elbiseliği 5 cm daha uzun kestiğinde ise 28 tane elbiselik kesebiliyor.Buna göre terzinin elindeki kumaş kaç metredir?
  • A. 

   420

  • B. 

   504

  • C. 

   602

  • D. 

   651

  • E. 

   700

 • 40. 
  Bir bahçede güllerin 1/5 i kadar papatya ve papatyaların 1/3 katı kadarda menekşe vardır.Toplam çiçek sayısı 247 olduğuna göre papatya sayısı kaçtır?
  • A. 

   39

  • B. 

   19

  • C. 

   15

  • D. 

   13

  • E. 

   9

 • 41. 
  Zeynep’in şimdiki yaşı kardeşinin şimdiki yaşının 2 katından 7 fazladır. Kardeşi, annesinin yaşına geldiğinde Zeynep ile aralarındaki yaş farkı 13 olacaktır.Buna göre Zeynep’in şimdiki yaşı kaçtır?
  • A. 

   26

  • B. 

   21

  • C. 

   19

  • D. 

   15

  • E. 

   6

 • 42. 
  Bir musluk bir havuzu 10 saatte dolduruyor. Havuzun hacmi 2 katına çıkarılır, musluğun akış hızı 1/3 oranında artırılırsa havuz kaç saatte dolar?
  • A. 

   7

  • B. 

   9

  • C. 

   11

  • D. 

   13

  • E. 

   15

 • 43. 
  İfadesi bir tamsayı olduğuna göre, a + b nin toplamı en az kaçtır?
  • A. 

   2

  • B. 

   1

  • C. 

   0

  • D. 

   -1

  • E. 

   -2

 • 44. 
  Dört basamaklı 8ABC doğal sayısı üç basamaklı ABC sayısının 26 katı ise, B + C kaçtır?
  • A. 

   0

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   6

  • E. 

   8

 • 45. 
  A ve B kentlerinden aynı anda birbirlerine doğru hareket eden iki araç 7 saat sonra karşılaşıyor. Bu araçlar saatteki hızlarını 8’er km azaltarak hareket ederlerse 7 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur?
  • A. 

   28

  • B. 

   56

  • C. 

   84

  • D. 

   112

  • E. 

   140

 • 46. 
  Bir simitçi elindeki simitlerin 32 tanesini % 20 karla, geriye kalan simitleri de % 26 karla satıyor. Simitçi tüm simitlerin toplam satışından % 22 kar ettiğine göre % 26 dan satılan simitlerin sayısı kaçtır?
  • A. 

   64

  • B. 

   32

  • C. 

   24

  • D. 

   16

  • E. 

   12

 • 47. 
  Bir annenin iki çocuğundan birisi kız olduğuna göre, diğerinin erkek olma olasılığı kaçtır?
  • A. 

   1/4

  • B. 

   1/3

  • C. 

   1/2

  • D. 

   2/3

  • E. 

   3/4

 • 48. 
  Denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 49. 
  Yukarıdaki tablo, bir konferans salonundaki insanların sayısını ve bu insanların yaşlarını göstermektedir. Buna göre bu konferans salonundaki insanların yaş ortalaması kaçtır?
  • A. 

   46

  • B. 

   45

  • C. 

   44

  • D. 

   43

  • E. 

   42

 • 50. 
  40 kişilik bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 18 dir. Bu sınıfta gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı, gözlüksüz kız öğrencilerin sayısının 2 katına eşittir.Sınıftaki gözlüksüz öğrencilerin sayısı 12 olduğuna göre, gözlüksüz erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   9

  • D. 

   10

  • E. 

   15

 • 51. 
  Bir kesrin değeri 2/7 dir. Bu kesrin pay ve paydasının toplamı 54 ten küçük olduğuna göre, paydanın alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
  • A. 

   42

  • B. 

   41

  • C. 

   35

  • D. 

   30

  • E. 

   28

 • 52. 
  24 günde biten bir iş için işçi sayısı 1/5 oranında artırılır, günlük çalışma süresi 1/2 oranında azaltılırsa bu iş kaç günde biter?
  • A. 

   48

  • B. 

   44

  • C. 

   40

  • D. 

   36

  • E. 

   30

 • 53. 
  Tuz oranı % 20 olan 60 gram tuzlu su karışımının dörtte biri dökülerek yerine başlangıçtaki karışımın dörtte biri kadar su ekleniyor. Oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
  • A. 

   10

  • B. 

   11

  • C. 

   12

  • D. 

   14

  • E. 

   15

 • 54. 
  3600 TL nin % 40 tan 5 aylık faizini tekrar bankaya % 30 dan 4 aylığına yatıran bir kişinin 9 ay sonra kaç TL parası olur?
  • A. 

   4000

  • B. 

   4120

  • C. 

   4260

  • D. 

   4500

  • E. 

   4800

 • 55. 
  • A. 

   70

  • B. 

   80

  • C. 

   90

  • D. 

   100

  • E. 

   110

 • 56. 
  • A. 

   2,5

  • B. 

   3

  • C. 

   3,2

  • D. 

   3,6

  • E. 

   4,5

 • 57. 
  ABC bir dik üçgen, IBFI = IFCIDFEA dikdörtgen olmak üzere,Yukarıdaki şekle göre IABI = 7 cmIACI = 9 cm olduğuna göre,IAEI + IADI = ?
  • A. 

   3,5

  • B. 

   4,5

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   8

 • 58. 
  Güneşli geçen gün sayısı kaçtır?
  • A. 

   30

  • B. 

   45

  • C. 

   60

  • D. 

   75

  • E. 

   90

 • 59. 
  Yağışlı geçen (Yağmurlu ve karlı) gün sayısı kaçtır?
  • A. 

   45

  • B. 

   90

  • C. 

   120

  • D. 

   180

  • E. 

   240

 • 60. 
  Yılın geri kalan 3 ayıda sisli ve bulutlu geçerse toplam sisli ve bulutlu geçen gün sayısı kaç olur?
  • A. 

   120

  • B. 

   125

  • C. 

   130

  • D. 

   135

  • E. 

   140