Korean Language Quiz Lesson 1

18 Questions | Total Attempts: 407

SettingsSettingsSettings
Korean Quizzes & Trivia

Korean Language Lesson One...Greetings


Questions and Answers
 • 1. 
  Magsabay na tayo! So let's go together!
 • 2. 
  Kamusta ka? / How are you?
 • 3. 
  Pupunta na ba tayo sa paaralan? / Shall we go to school?
 • 4. 
  Ang asawa mo rin ba ay mabuti ang kalagayan? / Is your wife also doing well?
 • 5. 
  Mabuti rin po / Yes, she is fine!
 • 6. 
  Mabuti po, Kayo kumusta? / Fine, and how are you?
 • 7. 
  Ginoong Lim, saan po kayo pupunta? / Mr. Lim, where are you going?
 • 8. 
  Okay lang, Salamat sayo. / I am doing fine, Thanks to you
 • 9. 
  Saan ka pupunta ngayon? / Where are you going now?
 • 10. 
  Sa Bulacan ka ba nakatira? / Do you live in Bulacan?
 • 11. 
  Kamusta ka sa mga nagdaang araw? / How are you getting along these days?
 • 12. 
  Pupunta ako sa paaralan / I am going to school
 • 13. 
  Hindi, sa Romblon ako nakatira / No, I live in Romblon
 • 14. 
  Ako rin ay pupunta sa paaralan! / I am also going to school!
 • 15. 
  Hindi, umuwi na tayo! / No let's go home!
 • 16. 
  Doon ba ako dadaan? / Do I go that way?
 • 17. 
  Opo, diyan lang ang daan / Yes, please go that way
 • 18. 
  Hindi po, dito po ang daan / No, please go this way
Related Topics
Back to Top Back to top