Koraci ka pravljenju kvalitetne web prezentacije
11 Pitanja
Ovo je kratko kviz testiranje,sa ponuđenim odgovorima,kojim treba  da proverite vaše znanje o osnovama  i funkcionisanja web dizajna.