Kontrola Procesa - Osmo Poglavlje

45 Questions | Total Attempts: 189

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kontrola Procesa - Osmo Poglavlje

OS2 - Kontrola procesa.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sistemski poziv za kreiranje novih procesa na UNIX OS je:
  • A. 

   Fork

  • B. 

   Wait

  • C. 

   Exit

  • D. 

   Exec

 • 2. 
  Po pitanju root direktorijuma, proces dete:
  • A. 

   Root direktorijum postaje root direktorijum (/)

  • B. 

   Nasleđuje root direktorijum od roditelja

  • C. 

   Root direktorijum postaje HOME direktorijum

  • D. 

   Ne znam 

 • 3. 
  Signali na UNIX operativnom sistemu ukazuju:
  • A. 

   Da sistem ima nedostatak memorije

  • B. 

   Da je proces spreman za rad

  • C. 

   Da su se dogodili asinhroni događaji

  • D. 

   Ne znam 

 • 4. 
  Ko na UNIX sistemu generiše signale?
  • A. 

   Hardver

  • B. 

   Isključivo proces procesu

  • C. 

   Kernel

  • D. 

   Ili kernel ili proces procesu

 • 5. 
  Gde se na UNIX System V ispituje pojava signala?
  • A. 

   Prilikom tranzicije iz stanja 2 u 1, kada se proces uspavljuje ili budi

  • B. 

   Prilikom tranzicije 1 u 2

  • C. 

   U korisničkom režimu

  • D. 

   Ne znam 

 • 6. 
  Kako se zove algoritam koji ispitujuje pojavi signala?
  • A. 

   Psig

  • B. 

   Issig

  • C. 

   Fork

  • D. 

   Exec

 • 7. 
  Gde se na UNIX System V ispituje pojava signala i vrši obrada?
  • A. 

   U korisničkom režimu

  • B. 

   Isključivo prilikom tranzicije 1 u 2

  • C. 

   Isključivo prilikom tranzicije iz stanja 2 u 1

  • D. 

   Prilikom tranzicije iz stanja 2 u 1, kada se proces uspavljuje ili budi

 • 8. 
  Kako se zove algoritam koji obrađuje signale?
  • A. 

   Bmap

  • B. 

   Fork

  • C. 

   Issig

  • D. 

   Psig

 • 9. 
  Na koliko različitih načina UNIX može obrađivati signale:
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 10. 
  Ukoliko je obrada signala standardna, tada proces po prijemu signala:
  • A. 

   Proces izvršava korisničku definisanu funkciju

  • B. 

   Proces završava aktivnosti tj poziva exit sistemski poziv

  • C. 

   Proces se ponaša kao da se signal nije dogodio

  • D. 

   Ne znam

 • 11. 
  Ukoliko je obrada signala takva da proces ignoriše signal, tada proces po prijemu signala:
  • A. 

   Proces završava aktivnosti tj poziva exit sistemski poziv

  • B. 

   Proces izvršava korisničku definisanu funkciju

  • C. 

   Proces se ponaša kao da se signal nije dogodio

  • D. 

   Ne znam 

 • 12. 
  Nakon sistemkog poziva fork, broj procesa na UNIX sistemu je:
  • A. 

   Umanjen za 1

  • B. 

   Nepromenjen

  • C. 

   Uvećan za 2

  • D. 

   Uvećan za 1

 • 13. 
  Ukoliko je obrada signala takva da proces po prijemu signala poziva korisničku definisanu funkciju, adresa takve signal-catcher funkcije nalazi se u:
  • A. 

   U-area

  • B. 

   Inode table

  • C. 

   Proces table

  • D. 

   RT table

 • 14. 
  Ukoliko je obrada signala takva da proces po prijemu signala poziva korisničku definisanu funkciju, adresa takve signal-catcher funkcije, nakon izvršenja ove funkcije:
  • A. 

   Blokira se

  • B. 

   Se briše

  • C. 

   Ostaje na svom mestu

  • D. 

   Ne znam 

 • 15. 
  Ukoliko je obrada signala takva da proces po prijemu signala poziva korisničku definisanu funkciju, adrese takve signal-cacher funkcije se podešava sa sistemskim pozivom:
  • A. 

   Iget

  • B. 

   Psig

  • C. 

   Signal

  • D. 

   Issig

 • 16. 
  Ukoliko proces u samoj signal-catcher funkciji, pre pojave novog signala, ne uspe da ponovo postavi istu funkciju, prilikom pojave novog signala:
  • A. 

   Korisnička funkcija se opet izvršava

  • B. 

   Proces ignoriše signal

  • C. 

   Ne znam 

  • D. 

   Proces se prekida po prijemu signala

 • 17. 
  Ukoliko proces u samoj signal-catcher funkciji, pre pojave novog signala, uspe da ponovo postavi istu funkciju, prilikom pojave novog signala:
  • A. 

   Korisnička funkcija se opet izvršava

  • B. 

   Proces se prekida po prijemu signala

  • C. 

   Proces ignoriše signal

  • D. 

   Ne znam 

 • 18. 
  Procesi jedan drugome mogu da šalju signale preko sistemskog poziva:
  • A. 

   Psig

  • B. 

   Kill

  • C. 

   Issig

  • D. 

   Signal

 • 19. 
  Sistemski poziv exit obavlja sledeće aktivnosti:
  • A. 

   Završava aktivnosti procesa ali zadržaćajući skoro sve resurse

  • B. 

   Završava tekuću proceduru u procesu

  • C. 

   Završava aktivnosti procesa vraćajući skoro sve resurse

  • D. 

   Ne znam 

 • 20. 
  Sistemski poziv exit prebacuje proces:
  • A. 

   Iz stanja 2 u stanje 3 pa u stanje 5

  • B. 

   Iz stanja 2 u stanje 5 pa u stanje 6

  • C. 

   Iz stanja 1 u stanje 4 pa u stanje 7

  • D. 

   Iz stanja 1 u stanje 2 pa u stanje 9

 • 21. 
  Nakon sistemskog poziva exit, proces se naziva:
  • A. 

   Zombie

  • B. 

   Uspavani proces

  • C. 

   Probuđeni proces

  • D. 

   Blokirani proces

 • 22. 
  Sistemski poziv wait obavlja sledeće aktivnosti:
  • A. 

   Završava aktivnosti procesa vraćajući skoro sve resurse

  • B. 

   Sinhroniše procese roditelj i dete

  • C. 

   Izvršava drugi program u kontekstu tekućeg procesa

  • D. 

   Ne znam 

 • 23. 
  Sistemski poziv fork prevodi dete proces kroz sledeća stanja:
  • A. 

   3, 8

  • B. 

   8, 2

  • C. 

   8, 3

  • D. 

   8, 4

 • 24. 
  Ukoliko proces ima više dece i ignoriše signal "death of child“, u toku sistemskog poziva wait:
  • A. 

   Roditelj ne čeka nijedno dete, ignoriše signal

  • B. 

   Roditelj čeka jedno i to bilo koje dete da završi aktivnost

  • C. 

   Ne znam 

  • D. 

   Roditelj čeka svu svoju decu da završe aktivnosti

 • 25. 
  Ukoliko proces ima više dece i ne ignoriše signal "death of child“, u toku sistemskog poziva wait:
  • A. 

   Roditelj čeka jedno i to bilo koje dete da završi aktivnost

  • B. 

   Roditelj čeka svu svoju decu da završe aktivnosti

  • C. 

   Roditelj ne čeka nijedno dete, ignoriše signal

  • D. 

   Ne znam 

Back to Top Back to top