Kontra-repormasyon/Catholic Reformation/Counter-reformation

10 | Total Attempts: 50

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kontra-repormasyon/Catholic Reformation/Counter-reformation


Questions and Answers
 • 1. 
  Pinasimulan ni Pope Paul III
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 2. 
  Binawi ang kanlurang Europe para sa Simbahang Katoliko
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 3. 
  Sinugpo ang mga salungat sa sa Simbahang Katoliko
  • A. 

   Council of nTrent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 4. 
   Pagpatay at pagpaparanas ng hirap sa mga salungat sa Simbahang Katoliko
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 5. 
  Nagpalabas ng Index
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 6. 
  Nagpalaganap ng Kristiyanismo
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 7. 
  Samahan ng mga kapulungan ng Simbahan
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 8. 
  Ipinakita ang diwang -militar ni St. Ignatius de Loyola
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 9. 
  Batik sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition

 • 10. 
  Muling binigyang-diin ang 7 sakramento
  • A. 

   Council of Trent

  • B. 

   Society of Jesus

  • C. 

   Inquisition