Komunikacije

42 Questions | Total Attempts: 76

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Komunikacije


Questions and Answers
 • 1. 
  Fonetska transkripcija za oznaku 70VEL glasi:
  • A. 

   Seven, zero, Victor, Echo, Lima

  • B. 

   Seven, zero, Whiskey, Echo, Lma

  • C. 

   Seventy, Victor, Echo, Lima

 • 2. 
  Fonetska transkripcija za oznaku CMNXY glasi:
  • A. 

   Coca, Mike, Nectar, Xray, Yankee

  • B. 

   Charlie, Metro, November, Extra, Yankee

  • C. 

   Charlie, Mike, November, Xray, Yankee

 • 3. 
  Koji radiotelefonski izraz znaci  "hitna poruka koja se tiče bezbednosti drugog vazduhoplova":
  • A. 

   Izgovorena reč "SECURITY"

  • B. 

   Izgovorena reč "PANPAN"

  • C. 

   Izgovorena reč "MAYDAY"

  • D. 

   Reč "MAYDAY" emitovana Morzeovim znacima

 • 4. 
  Koji radiotelefonski izraz znaci " U VELIKOJ SMO NEPOSREDNOJ OPASNOSTI I POTREBNA NAM JE HITNA POMOC":
  • A. 

   Izgovorena reč "PANPAN", tri puta

  • B. 

   Izgovorena reč "MAYDAY", tri puta

  • C. 

   Izgovorena reč "SECURITY", tri puta

  • D. 

   Reč "MAYDAY", emitovana Morzeovim znacima

 • 5. 
  Koja od navedenih  frekvencija je meñunarodna govorna  ferkvencija u slučaju  nužde:
  • A. 

   122,500 MHz

  • B. 

   121,050 MHZ

  • C. 

   6538 MHz

  • D. 

   121,500 MHz

 • 6. 
  Vreme 21:20 se u vazduhoplovnoj frazeologiji odašilje  kao:
  • A. 

   Zero, niner, two, zero

  • B. 

   Twentyone, twenty

  • C. 

   Two, one, two, zero

  • D. 

   Nine, two, zero

 • 7. 
  Poziv za opasnost se PRVO šalje:
  • A. 

   Na frekvenciji na kojoj ste u datom trenutku

  • B. 

   Na bilo kojoj frekvenciji

  • C. 

   Na specijalnoj frekvenciji za tu namenu

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Kada je jedrilica u poziciji niz vetar (Down wind leg) u školskom krugu, kontrolor smatra da je namera pilota da:
  • A. 

   Ude u "Final"

  • B. 

   Izañe iz školskog kruga

  • C. 

   Sleti

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Fonetska transkripcija za oznaku YU-JWV glasi:
  • A. 

   Uniform, Juliet, Whiskey, Victor

  • B. 

   Yankee, Uniforrn, Juliet, Whiskey, Victor

  • C. 

   Juliet, Whiskey, Victor

 • 10. 
  Na skali za razumljivost, odlična  čujnost "perfect readable" je:
  • A. 

   5

  • B. 

   1

  • C. 

   3

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Meñunarodni jezik za komunikacije u vazduhoplovstvu zvanično  prihvaćen od ICAO je:
  • A. 

   Esperanto

  • B. 

   Jezik zemlje u kojoj pilot leti

  • C. 

   Engleski

 • 12. 
  Šta znaci izraz "VFR let"?
  • A. 

   Let po pravilima instrumentalnog letenja

  • B. 

   Let po pravilima vizuelnog letenja

  • C. 

   Let bez putnika

  • D. 

   školski let

 • 13. 
  Izraz "CVFR let" znaci:
  • A. 

   školski VFR let

  • B. 

   VFR let sa vidljivošću zemlje

  • C. 

   Kontrolisani VFR let

  • D. 

   VFR let civilnog vazduhoplova

 • 14. 
  Izraz "SVFR let" znaci:
  • A. 

   Specijalni VFR let

  • B. 

   Sektorski VFR let

  • C. 

   školski VFR let

  • D. 

   VFR let u službi spasavanja

 • 15. 
  Skraćenica  "VMC" znaci:
  • A. 

   Instrumentalni meteorološki uslovi

  • B. 

   Let po pravilima vizuelnog letenja

  • C. 

   Vizuelni meteorološki uslovi

  • D. 

   Let po pravilima instrumentalnog letenja

 • 16. 
  Vazdušni pritisak, na koji je podešen visinomer u vazduhoplovu, koji meri relativne  visine iznad aerodroma,  se sa meñunarodnom vazduhoplovnom skraćenicom oznacava kao:
  • A. 

   QFE

  • B. 

   ELT

  • C. 

   QBA

  • D. 

   QNH

 • 17. 
  U radio poruci  se broj 583 izgovara kao:
  • A. 

   FIFTY EIGHT-THREE

  • B. 

   FIVE-EIGHT-THREE

  • C. 

   FIVE HUNDRED EIGHTY THREE

  • D. 

   FIVE HUNDRED EIGHT THREE

 • 18. 
  Broj 600 se u radio poruci  izgovara kao:
  • A. 

   SIX HUNDRED

  • B. 

   SIX-ZERO-ZERO

  • C. 

   SIXTY ZERO

  • D. 

   SIX-NULL-NULL

 • 19. 
  Po skali za razumljivost fraza "readable but with difficulty" je:
  • A. 

   Broj 4

  • B. 

   Broj 2

  • C. 

   Broj 3

 • 20. 
  VHF frekvencija se koristi za komunikacije ciji je opseg:
  • A. 

   Od 108,0 do 135,975 KHz

  • B. 

   Od 118,0 do 135,975 MHz

  • C. 

   Od 118,0 do 121,5 MHz

 • 21. 
  Korišćenje radioveze u toku leta dozvoljeno je jedino za:
  • A. 

   Konverzaciju sa kontrolom letenja

  • B. 

   Kada odobri rukovodioc letenja

  • C. 

   Po nahoñenju pilota

  • D. 

   Traženje podataka o mestu gde ima termičkih stubova

 • 22. 
  Fonetska transkripcija za oznaku YU DGC je
  • A. 

   Uniform, ñulijet, delta golf, čarli

  • B. 

   Jenki, juniform, delta, golf, čarli

  • C. 

   Delta, golf, čarli

  • D. 

   Junior uno deci golf civil

 • 23. 
  Pravilno  javljanje  visine od 2300 metara glasi:
  • A. 

   Visina two, thousand ,three, hundred metara

  • B. 

   Visina two, three, zero, zero metara

  • C. 

   Dvadeset i tri stotine

  • D. 

   Dva, tri, dve nule

 • 24. 
  Skraćeni pozivni  znak kontrolora za oznaku jedrilice YU 5344 je
  • A. 

   Jenki 44

  • B. 

   Juniform 44

  • C. 

   44

  • D. 

   5344

 • 25. 
  Na skali za razumljivost odlična  čujnost je:
  • A. 

   10

  • B. 

   5

  • C. 

   Odlican prijem

  • D. 

   1