Komunikacija Između Procesa - Dvanaesto Poglavlje

54 Questions | Total Attempts: 116

SettingsSettingsSettings
Komunikacija Izmeu Procesa - Dvanaesto Poglavlje - Quiz

OS2 - Komunikacija između procesa.


Questions and Answers
 • 1. 
  Imate sledeći primer semaforske operacije:
  • vsembuf.sem_num= 0;
  • vsembuf.sem_op= 1;
  • vsembuf.sem_flg= SEM_UNDO;
  • semop(semid, &vsembuf,1);
  Vrednost semafora broj 0, je jednaka 2. Kolika je vrednost semafora nakon ove operacije semop?
  • A. 

   3

  • B. 

   0 i proces se blokira

  • C. 

   2

  • D. 

   1

  • E. 

   0 i proces se ne blokira

 • 2. 
  Sistemski poziv ptrace obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   IPC komunikaciju za kontrolu pristupa memoriji

  • B. 

   IPC komunikaciju za praćenje izvršavanja procesa

  • C. 

   IPC komunikaciju za kontrolu pristupa I/O uređaja

  • D. 

   IPC komunikaciju kontrolu pristupa procesoru

 • 3. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgsnd je:
  • msgsnd(msgqid, msg, count, flag);
  Pri čemu se poruka na UNIX System V se sastoji od 2 funkcionalna polja:
  • A. 

   Format poruke i dužina poruke

  • B. 

   Tip poruke i dužina poruke

  • C. 

   Tip poruke i tekst poruke

  • D. 

   Dužina poruke i tekst poruke

 • 4. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgsnd je:
  • msgsnd(msgqid, msg, count, flag);
  • U sledećem primeru
  • msg.mtype=1;
  • msgsnd(msgid, &msg, sizeoff(int),0);
  šalje se poruka:
  • A. 

   Tipa 0, sa tekstom dužine 2 bajta

  • B. 

   Tipa 2, sa tekstom dužine 2 bajta

  • C. 

   Tipa 1, sa tekstom dužine 1 bajta

  • D. 

   Tipa 1, sa tekstom dužine 2 bajta

 • 5. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgsnd je:
  • msgsnd(msgqid, msg, count, flag);
  • U sledećem primeru
  • msg.mtype=getpid();
  • msgsnd(msgid, &msg, sizeoff(int),0);
  šalje se poruka:
  • A. 

   Tipa PID procesa, sa tekstom dužine 2 bajta

  • B. 

   Tipa 1, sa tekstom dužine 1 bajta

  • C. 

   Tipa 0, sa tekstom dužine 2 bajta

  • D. 

   Tipa PID roditeljskog procesa, sa tekstom dužine 2 bajta

 • 6. 
  Sistemski poziv msgrcv obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Ima opcije za setovanje i čitanje parametra pridruženih deskriptoru poruke MD, a ima i opciju da ukloni deskriptor poruke MDc

  • B. 

   Prima poruku preko IPC message sistema

  • C. 

   Vraća deskriptor poruke MD (message descriptor) koji određuje red čekanja za poruke MQ (message queue) za korišćenje u drugim sistemskim pozivima

  • D. 

   šalje poruku preko IPC message sistema

 • 7. 
  Sintaksa za sistemski poziv msgrcv je:
  • count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag)
  Pri čemu parametar id predstavlja:
  • A. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgctl

  • B. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgsnd

  • C. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgget

  • D. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgrcv

 • 8. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgrcv je: count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag) Pri čemu parametar msg predstavlja:
  • A. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgget

  • B. 

   Ukazivač na samu poruku koji treba primiti tj bafer

  • C. 

   Veličinu poruke

  • D. 

   Ukazivač na bafer za prijem poruke

 • 9. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgrcv je:
  • count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag)
  Pri čemu parametar maxcount predstavlja:
  • A. 

   Očekivanu tj maksimalnu veličinu poruke

  • B. 

   Dodatni parametar o poruci

  • C. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgget

  • D. 

   Ukazivač na samu poruku koji treba poslati

 • 10. 
  Sintaksa za sistemki poziv
  • msgrcv je: count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag)
  Pri čemu parametar type predstavlja:
  • A. 

   Ukazivač na samu poruku koji treba poslati

  • B. 

   Tip poruke koja se prima

  • C. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgget

  • D. 

   Očekivanu tj maksimalnu veličinu poruke

 • 11. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgrcv je:
  • count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag)
  • U datom primeru
  • msgrcv(msgid, &msg, 256, 1,0)
  Proces prima poruku tipa:
  • A. 

   0

  • B. 

   256

  • C. 

   1

  • D. 

   Piše u type polju poruke

 • 12. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgrcv je:
  • count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag)
  • U datom primeru
  • PID=getpid();
  • msgrcv(msgid, &msg, 256, PID,0)
  Proces prima poruku tipa:
  • A. 

   256

  • B. 

   1

  • C. 

   čiji je tip jednak PID-u roditeljskog procesa

  • D. 

   čiji je tip jednak PID-u procesa

  • E. 

   0

 • 13. 
  Sistemski poziv msgget obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Vraća deskriptor poruke MD (message descriptor) koji određuje red čekanja za poruke MQ (message queue) za korišćenje u drugim sistemskim pozivima

  • B. 

   šalje poruku preko IPC message sistema

  • C. 

   Ima opcije za setovanje i čitanje parametra pridruženih deskriptoru poruke MD, a ima i opciju da ukloni deskriptor poruke MD

  • D. 

   Prima poruku preko IPC message sistema

 • 14. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgrcv je:
  • count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag)
  • U datom primeru
  • PID=getppid();
  • msgrcv(msgid, &msg, 256, PID,0)
  Proces prima poruku tipa:
  • A. 

   256

  • B. 

   čiji je tip jednak PID-u roditeljskog procesa

  • C. 

   1

  • D. 

   čiji je tip jednak PID-u procesa

  • E. 

   0

 • 15. 
  Sistemski poziv msgctl obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   šalje poruku preko IPC message sistema

  • B. 

   Vraća deskriptor poruke MD (message descriptor) koji određuje red čekanja za poruke MQ (message queue) za korišćenje u drugim sistemskim pozivima

  • C. 

   Ima opcije za setovanje i čitanje parametra pridruženih deskriptoru poruke MD, a ima i opciju da ukloni deskriptor poruke MD

  • D. 

   šalje poruku preko IPC message sistema

 • 16. 
  Sistemski poziv shmget obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Izbacuje region (detach) region iz virtuelnog adresnog prostora procesa

  • B. 

   Logički priključuje (attach) region u virtuelni adresni prostor procesa

  • C. 

   Manipuliše različitim parametrima za deljivu memoriju

  • D. 

   Kreira novi region deljive memorije ili vraća postojeći region deljive memorije

 • 17. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmget je:
  • shmid = shmget(key, size, flag);
  • Pri čemu parametar key predstavlja:
  • A. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se nalazi ili kreira region deljive memorije

  • B. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se čita ili upisuje regiona deljive memorije

  • C. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se postavljaju parametri region deljive memorije

  • D. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se čitaju parametri regiona deljive memorije

 • 18. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmget je: shmid = shmget(key, size, flag); Pri čemu parametar size predstavlja:
  • A. 

   Početna fizička adresa regiona deljive memorije

  • B. 

   Veličina regiona deljive memorije

  • C. 

   Početna virtuelna adresa regiona deljive memorije

  • D. 

   Veličina ukazivača deljive memorije

 • 19. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmget je:
  • shmid = shmget(key, size, flag);
  Pri čemu, ako 2 procesa hoće da koriste isti region deljive memorije moraju koristiti isti:
  • A. 

   Size

  • B. 

   Flag

  • C. 

   Key

  • D. 

   Ne znam 

 • 20. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmget je:
  • shmid = shmget(key, size, flag);
  • U sledećem primeru
  • shmid = shmget(SHMKEY, 128*K, 0777 | IPC_CREAT);
  kreira se regione deljive memorije veličine:
  • A. 

   0K

  • B. 

   777K

  • C. 

   0777K

  • D. 

   128K

 • 21. 
  Sistemski poziv shmat obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Logički priključuje (attach) region u virtuelni adresni prostor procesa

  • B. 

   Izbacuje region (detach) region iz virtuelnog adresnog prostora procesa

  • C. 

   Manipuliše različitim parametrima za deljivu memoriju

  • D. 

   Kreira novi region deljive memorije ili vraća postojeći region deljive memorije

 • 22. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmat je:
  • virtaddr = shmat(id, addr, flags);
  Pri čemu, parametar id, predstavlja:
  • A. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmat

  • B. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmget

  • C. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmdt

  • D. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmctl

 • 23. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmat je:
  • virtaddr = shmat(id, addr, flags);
  • U sledećem primeru,
  • addr1 = shmat(shmid,0,0);
  adresa na koju će kernel priključiti region deljive memorije je:
  • A. 

   Adresa za koju sam proces smatra da je povoljna

  • B. 

   Prva vrednost najbliža nuli

  • C. 

   Adresa za koju kernel izabere da je povoljna

  • D. 

   0

 • 24. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgget je:
  • msgqid = msgget(key, flag);
  pri čemu je key:
  • A. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se postavljaju parametri ulaza u redu čekanja za poruke

  • B. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se čitaju parametri ulaza u redu čekanja za poruke

  • C. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se čita ili upisuje ulaz u redu čekanja za poruke

  • D. 

   Ulazni parametar ključ na osnovu kojeg se nalazi ili kreira ulaz u redu čekanja za poruke

 • 25. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmat je:
  • virtaddr = shmat(id, addr, flags);
  • U sledećem primeru,
  • addr1 = shmat(shmid,20000,0);
  adresa na koju će kernel priključiti region deljive memorije je:
  • A. 

   20000

  • B. 

   Adresa za koju kernel izabere da je povoljna

  • C. 

   Prva vrednost najbliža nuli

  • D. 

   0

  • E. 

   Adresa za koju sam proces smatra da je povoljna

Back to Top Back to top